Den hellige Brandan av Irland (400-t)

Minnedag: 11. januar

Den hellige Brandan (Beandan, Breandan) var fra Irland og levde på 400-tallet. Han dro over til Britannia, hvor han måtte lide mye forfølgelse fra de pelagianske kjetterne. Han tok tilflukt i et kloster i Gallia (Frankrike), hvor han senere ble abbed. Hans minnedag er 11. januar.

Han kan være identisk med den hellige Boadin, som minnes samme dag. Han dro også fra Irland til Gallia og ble munk, men angivelig noe senere, etter at den hellige Benedikt hadde grunnlagt sin orden.

av Webmaster publisert 18.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54