De hellige Bonifatius og Tekla av Hadrumetum (d. ~250)

Minnedag: 30. august

De hellige Bonifatius og Tekla (Thekla, Thecla) var ifølge deres passio (lidelseshistorie) foreldre til «de tolv brødre» som minnes den 1. september. Å forene detaljene i deres acta er problematisk. De antas å ha blitt martyrdrept under keiser Diokletians (284-305) medkeiser Maximian (286-305), selv om deres passio ikke sier noe om dette og til tross for at deres dødsdato oppgis til rundt 250 under keiser Decius (249-51). Deres martyrium skjedde i Hadrumetum, det vil si det nåværende Soussa i Tunisia i Nord-Afrika.

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54