De hellige Brigida og Maura av Ariacum (400-t)

Minnedag: 28. januar

De hellige Brigida og Maura (fr: Britta et Maure) var to eneboere i Ariacum (nå Sainte-Maure), som utvilsomt levde nær den hellige Martin av Tours' grav og som døde på 400-tallet. Deres relikvier ble ifølge den hellige Gregor av Tours gjenfunnet på mirakuløst vis under episkopatet til hans forgjenger, den hellige Eufronius (fr: Euphrone) (556-73). Det ble bygd et kapell og det vokste frem en kult rundt dem i Touraine, hvor deres fest feires den 28. januar [kilden Infocatho oppgir deres minnedag til 27. januar og kilden Patron Saints SQPN til 15. januar].

De er mest sannsynlig identiske med de hellige Maura og Britta av Balagny, som feires den 13. juli, eventuelt også de hellige Baya og Maura av Skottland, som feires den 2. november.

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54