De hellige Maura og Britta av Balagny (400-t)

Minnedag: 13. juli

De hellige Maura og Britta (Britt) levde ifølge legenden på 400-tallet. De skal ha vært søstre og prinsesser, enten fra Skottland eller fra Northumbria i Nord-England. De dro på valfart til Roma, men på hjemreisen ble de myrdet i Balagny-sur-Thérain i Picardie i Frankrike. Der ble de gravlagt, og det finnes en gammel kult for dem der. Men det er umulig å sette sammen noen tilfredsstillende biografi om dem ut fra de tilgjengelige kildene. De ble skrinlagt i Nogent-les-Vierges i 1185. Deres minnedag er 13. juli.

Man mener at de to er identiske med Brigida og Maura, to eneboere i Ariacum (St. Maure), som også døde på 400-tallet. Deres relikvier ble ifølge den hellige Gregor av Tours gjenfunnet på mirakuløst vis under episkopatet til hans forgjenger, den hellige Eufronius (556-73). Det ble bygd et kapell og det vokste frem en kult rundt dem i Touraine, hvor deres fest feires den 28. januar.

En tredje versjon er at de er de samme som de hellige Baya og Maura, eneboere i Skottland på 400-tallet. Maura var Bayas elev, og hun tiltrakk seg disipler og ble deres abbedisse. Deres minnedag feires den 2. november.

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52