Den hellige Benedikta av Origny (d. ~360?)

Minnedag: 8. oktober

Den hellige Benedikta (Benedicta; it: Benedetta) ble født i første halvdel av 300-tallet. Den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum hadde bare denne laus (lovtale): «I distriktet Laon (den himmelske fødselsdagen til) den hellige Benedikta, jomfru og martyr».

Ytterligere detaljer, som er lagt til i senere skrifter, er selvmotstridende. Hun skal ifølge bollandistene ha vært en fornem romersk kvinne som etter en innskytelse fra Den Hellige Ånd dro for å forkynne evangeliet i Gallia. Hun fulgte en høyere innskytelse og dro til Origny (Auriniacum) ved elven Oise (Isara, Oesia) i bispedømmet Laon i Picardie.

Men der ble hun etter et hellig liv arrestert, og etter grusom tortur, som fikk mange hedninger til å omvende seg, ble hun halshogd med sverd av dommeren selv, Matroclus (Matroculus), som hun forsøkte å omvende til den kristne tro. Det heter at hun led martyrdøden og ble gravlagt i Origny i bispedømmet Soissons rundt 360, så det må ha vært under keiser Julian den frafalne (361-63), som ville gjeninnføre den hedenske religion og derfor satte i gang nye forfølgelser av de kristne. Noen mener at hennes martyrium må ha skjedd under keiserne Diokletian og hans medkeiser i vest Maximian Herculeus (286-305). Hennes minnedag er 8. oktober, men hun nevnes ikke i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004).

Rundt 665 ble hennes legeme gjenfunnet, og på dette stedet ble det bygd et kloster rundt 680, hvor det først var munker, men senere benediktinerinner, og ble med tiden svært berømt. I dette klosteret ble hennes levninger flere ganger skrinlagt og utsmykket på nytt. Relikvier av henne kom senere til flere andre steder. Etter henne heter stedet hvor hun ble drept fortsatt Origny-Sainte-Benoite (02390).

I Benediktas biografi, som bollandistene mener ikke ble skrevet før på 800-tallet og inneholder mange fabler, står det at den hellige Leobaria (Liobera, Limberia, Scoberia) var en av de tolv jomfruene som forlot Roma sammen med Benedikta av kjærlighet til fattigdom. Da de kom til Gallia, skiltes de ad for å dekke et større område. Benedikta dro sammen med Leobaria, som var den fornemste av de tolv jomfruene, til Laon (Lugdunum Clavatum, Laudunum, tidligere også kalt Bibrax), hvor de i lengre tid levde et fromt og asketisk liv. Deretter dro Benedikta etter en høyere tilskyndelse til Origny, mens vi ikke hører mer om Leobaria.

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, CSO, Infocatho, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. desember 2006

av Webmaster publisert 17.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54