Den hellige Leobaria av Toul (300-t)

Minnedag: 8. oktober

Den hellige Leobaria (Liobera, Leoberia, Limberia, Scoberia) ble født i første halvdel av 300-tallet i Roma. Ifølge biografien til den hellige Benedikta av Origny, en fornem romersk kvinne som etter en innskytelse fra Den Hellige Ånd dro for å forkynne evangeliet i Gallia, var Leobaria en av de tolv jomfruene som forlot Roma sammen med henne av kjærlighet til fattigdom. Da de kom til Gallia, skiltes de ad for å dekke et større område. Benedikta dro sammen med Leobaria, som var den fornemste av de tolv jomfruene, til Laon (Lugdunum Clavatum, Laudunum, tidligere også kalt Bibrax), hvor de i lengre tid levde et fromt og asketisk liv. Deretter dro Benedikta etter en høyere tilskyndelse til Origny, hvor hun skulle lide martyrdøden, mens vi ikke hører mer om Leobaria.

Bollandistene mener at Benediktas biografi ikke ble skrevet før på 800-tallet og inneholder mange fabler. Det eneste de tilføyer om Leobaria, er at hun er forskjellig fra den hellige Libaria av Grand (Leobaria, Lybaria; fr: Libaire, Libière, Livieri) (d. 362), som også noen ganger kalles Leobaria, og de blir mange ganger forvekslet. Både Libaria, Leobaria og Benedikta har dessuten samme minnedag, den 8. oktober.

Kilder: zeno.org, Libarias biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. april 2015

av Per Einar Odden publisert 12.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04