Den hellige Buldus av Eger (d. 1046)

Minnedag: 24. september

Den hellige Buldus (Buldi, Budli; ung: Bőd) ble født på et ukjent tidspunkt, trolig i Ungarn. Vi vet ikke noe om hans barndom og ungdom. Den hellige kong Stefan I av Ungarn (1000-38) utnevnte i 1037 Buldus til den tredje biskop av Eger (lat: Agria, ty: Erlau; sk: Jáger) etter Katapán I (nevnt i 1009) og Bonifatius (1019-37). Historikerne er stort sett enige om at han var biskop av Eger, mens andre foreslår Veszprém, Alba Iulia (Gyulafehérvár) eller Bihar.

Ett år etter at Buldus ble biskop, døde kong Stefan i 1038. Han ble etterfulgt som konge av sin nevø Peter Orseolo (1038-41; 1044-46). Men Peter begynte med angrep mot Tyskland, satte landet i opprør og ble drevet fra tronen etter tre år i 1041. Den nye kongen Aba Samuel (Aba Samü) (1041-44) ble valgt av de ungarske høvdingene, og det nye styret fremmet hedendommen. Aba Samuel viste seg å bli en tyrann og fikk henrettet mange adelsmenn. Da invaderte kong Henrik III den svarte (1039-56; keiser fra 1046) Ungarn og beseiret Aba i slaget ved Ménfő i 1044. Kong Samuel Aba unnslapp så vidt, men døde kort etter. Ekskongen Peter kom tilbake fra Tyskland og ble gjeninnsatt på tronen i 1044, men både han og hans kongerike ble keiserens vasaller. Peters styre var upopulært fordi han favoriserte de tyske og italienske mennene i sitt følge.

Prinsene Andreas, Béla og Levente var sønner av Vazul, kong Stefans fetter. Under regjeringstiden til Samuel Aba hadde de rømt landet i frykt for sine liv, Béla til Polen og Andreas og Levente til Kiev (nå Kyjiv i Ukraina). Arvefølgestriden førte til uro som i 1046 utviklet seg til en blodig folkeoppstand. De ungarske adelsmennene holdt da et konsil i Csanád og sendte bud til Árpád-fyrstene Andreas og Levente i Russland og ba dem komme og forsvare landet mot de rasende tyskerne.

I 1046 vendte Andreas og Béla tilbake fra sitt eksil til Újvár (i dag Abaújvár) i Ungarn, og de fikk raskt folkelig støtte for deres krav til tronen, spesielt blant den hedenske befolkningen. For raseriet til de for det meste hedenske opprørslederne rettet seg ikke bare mot kongen, men også mot Kirken. Levente var hedning, og også Andreas fremmet den gjenopplivete hedendommen, selv om det var under en overfladisk kristendom. For mens han var i eksil i Kiev, hadde han giftet seg med den kristne Anastasia Agmunda (ca 1023-74/96), og i forbindelse med bryllupet ble Andreas døpt.

Da de to brødrene kom tilbake til landet, begynte et opprør, som Andreas og Levente støttet i begynnelsen. Under dette opprøret fikk en hedensk adelsmann ved navn Vata (Vatha) makt over en gruppe av opprørere som ønsket å avskaffe det kristne styret og vende tilbake til hedendommen. Ifølge legenden barberte Vata sitt hode i hedensk stil og etterlot bare tre fletter, og han erklærte krig mot de kristne. Resultat var at Vatas mobb begynte å slakte ned prester og kristne.

Buldus steinesDe hellige biskopene Gerhard av Csanád, Bystrik av Nitra, Buldus av Eger og Benetus av Esztergom forlot Székesfehérvár sammen med guvernør Szolnok for å dra til Pest og møte Andreas og Levente og ønske dem velkommen med respekt. På vei dit feiret Gerhard den 24. september 1046 messe på et lite sted ved Donau som het Giod, og da fikk han en visjon som sa at han den dagen ville motta martyrkronen.

Da biskopene og deres følge nådde Buda og ville krysse Donau over til Pest, ble de angrepet av Vatas mobb av hedninger på høyden Kelenföld (Blokksberg) i Buda. Hedningene begynte å steine dem, og biskop Buldus ble steinet. Men da morderne så at han fortsatt var i live, ble han gjennomboret av et spyd og et sverd. Buldus påkalte Jesus Guds Sønn og flyttet inn i himmelen.

Biskop Gerhard gjorde hele tiden korsets tegn til hedningene som steinet ham. Dette gjorde dem enda mer rasende, så de veltet hans vogn, la biskopen i en tønne og kastet ham i Donau. Men da de fant at han fortsatt levde, drepte de ham med en lanse og knuste hodet hans mot en stein. Det fortelles at Donau mange ganger gikk over sine bredder og dekket denne steinen, men blodet ble ikke vasket av på syv år. Til slutt ble steinen tatt med av prester til Csanád og plassert på Gerhards alter. Kelenföld heter nå Gellért-høyden etter ham, og i dag står det en stor statue av Gerhard på det stedet hvor han ble kastet utfor, rett overfor den hvite Elisabeth-broen (Erzsébet híd).

Biskopene Bystrik og Benetus klarte å krysse Donau i en båt og håpet å kunne trekke seg tilbake til Kiev i Russland, for de regnet med at Pest var kontrollert av prins Andreas’ hær. Men til deres forskrekkelse ble de også på den andre siden møtt av hedninger, og de såret Bystrik med et sverd som gjorde at han døde tre dager senere, den 27. september 1046 (andre kilder sier at han døde allerede den 25. september, noen sier også 26. september). Guvernør Szolnok ble også drept. I mellomtiden ankom Andreas og reddet biskop Benetus fra hedningenes hender, og han var den eneste som overlevde. Arvefølgekrigen endte med at kong Peter ble avsatt igjen. En kilde sier at det ble sagt at kong Peter flyktet til Székesfehérvár, hvor han ble drept av de opprørske innbyggerne i 1046, mens andre sier at Peter ble tatt til fange nær Zámoly, og han ble blindet av opprørerne og utvist fra landet.

Buldus ble etterfulgt som biskop av Eger av Péter I (1048-ca 1096). Buldus ble helligkåret i regjeringstiden til den hellige kong Ladislas av Ungarn (ung: László) (1077-95) i 1083, samtidig med sine medmartyrer Gerhard og Bystrik, samt kong Stefan og hans sønn hellige sønn Emerik. Helligkåringen ble foretatt i 1083 av den hellige pave Gregor VII (1073-85) på foranledning av kong Ladislas I. Helligkåringen skjedde ved at paven ga ordre om at deres relikvier høytidelig skulle skrinlegges i Vår Frue kirke i Buda.

Buldus’ minnedag er 24. september, sammen med sine medmartyrer Gerhard og Bystrik. Denne minnedagen for de tre martyrbiskopene ble bestemt i 1092 på synoden i Szabolcs etter deres helligkåring i 1083. Noen kilder sier at Buldus’ minnedag er 14. november. Han fremstilles som biskop, men også med palmegren, som er et symbol på martyriet («martyrpalmen»).

Kilder: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, zeno.org, katolikus.hu, szent.blog.hu, vegtelen-hittanora.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. mars 2016

av Per Einar Odden publisert 26.03.2016, sist endret 27.04.2019 - 01:01