Den hellige Cadgyfarch av Usk (400-t)

Den hellige Cadgyfarch (eng: Cactmark; lat: Catovibacus) ble født rundt år 390 i Wales. Han var sønn av den hellige biskop Cadfrod av Caerleon og bror av den hellige Gwrfael av Gloucester (Gwrmael). Ekstremt lite er kjent om ham, og hans historisitet trekkes derfor i betydelig tvil. Dette var på en tid da Kirkens innflytelse vokste raskt i Britannia, og det var trolig biskoper i rundt tyve romerske byer på denne tiden. Han skal etter sigende ha vært biskop, antakelig av Burrium alias Bryn Buga (Usk i Monmouthshire), hvor han var navnepatron før kirken ble omvigslet til den hellige Maria Magdalena. Han døde en gang på 400-tallet, men vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Baring-Gould (3), britannia.com, earlybritishkingdoms.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 12.10.2011, sist endret 04.10.2013 - 13:55