Den hellige Gwrfael av Gloucester (400-t)

Den hellige Gwrfael (Gwrmael; eng: Worbald; lat: Vormaglus) ble født rundt år 395 i Wales. Han var sønn av den hellige biskop Cadfrod av Caerleon og bror av den hellige biskop Cadgyfarch av Usk. Dette var på en tid da Kirkens innflytelse vokste raskt i Britannia, og det var trolig biskoper i rundt tyve romerske byer på denne tiden. Han selv skal også ha vært biskop, sannsynligvis av Glevum alias Caerloyw, nå Gloucester, hvor det en gang skal ha vært en kirke viet til hans minne. Han kan ha vært grunnlegger av dette bispesetet. Ekstremt lite er kjent om ham, og hans historisitet trekkes derfor i betydelig tvil. Han døde en gang på 400-tallet, men vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Baring-Gould (3), britannia.com, earlybritishkingdoms.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 12.10.2011, sist endret 04.10.2013 - 13:55