Den hellige Caius Palatinus av Roma og 39 ledsagere (d. 259)

Minnedag: 4. mars

Den hellige Caius med tilnavnet Palatinus led martyrdøden sammen med mange ledsagere. Noen hevder det skjedde i Roma i år 259, men dette er ikke sikkert. Deres legemer skal etter martyriet ha blitt kastet i sjøen. Navnet Caius med 27 ledsagere, som ikke nevnes ved navn, står også i Martyrologium Romanum den 4. mars. Caius’ 39 navngitte ledsagere var de hellige:

Asterius, Uranius, Sisinnius, Paulus, Filip, Heresilus, Basilius, Tepicerus (Ciperlens), Gregor, Euticus, Victurus, Victorinus, Pecculus, Quirinus, Eutocus, Marius, Honoratus, Asclepidianus, Sisinnius, Felix, Lucius, Gajosa, Fortunatus, Lucius, Pelvianus, Rusticus, Florian, Donatus, Hilarianus, Fortunatus, en annen Caius, Julius, Pylicus, Antonius, Fronimus, Asclepiades, Fortunion, Castrus, Fortius og enda seksten eller nitten ledsagere.

Samme dag minnes den hellige Caius av Nikomedia og 27 ledsagere (noen kilder skriver 37 ledsagere). Caius (Gaius) var en offiser ved det keiserlige palass i Nikomedia, og de ble kastet i havet en gang mellom 254 og 259. Caius Palatinus kan bety «Caius av palasset».

Samme dag minnes også de hellige Archelaus, Kyrillos og Fotios med seksten ledsagere i Nikomedia på et ukjent tidspunkt. De fleste av dem skal ha blitt halshogd. I de ulike martyrologiene varierer antallet ledsagere fra seksten, sytten til 142 eller 150, 152.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 15.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05