Den hellige Caius av Milano (d. 85)

Minnedag: 27. september

Den hellige Caius (Gaius; it: Caio) levde i det første århundret i Italia. Han skal ha vært den tredje biskop av Milano og regjert i 24 år fra 61 til 85. Det er svært lite vi vet om ham, men han skal ha vært en disippel av sin forgjenger på bispestolen, den hellige Anathalon (53-63), men andre kilder mener at han selv var en disippel av den hellige apostelen Barnabas, som tradisjonelt er ansett som den første biskopen av Milano.

Han skal også ha døpt de hellige martyrene Vitalis og Valeria og deres sønner Gervasius og Protasius, men dette er sene og legendariske detaljer satt inn i biografien på 1000-tallet. Det samme gjelder påstanden om at han var til stede i Roma da de hellige Peter og Paulus led martyrdøden.

På grunn av disputter med Roma kan disse datoene ha blitt forfalsket på 1000-tallet for å få bispedømmet Milano til å fremstå som eldre enn det i virkeligheten er. Bispedømmet hevdet at den hellige apostelen Barnabas var deres første biskop for å kunne bli mer uavhengige av Roma. Trolig var Caius biskop på begynnelsen av 200-tallet. Men kulten for biskop Caius er godt bekreftet i Milano og han nevnes i antikkens og middelalderens historiske martyrologier. Den hellige Karl Borromeus skrinla hans relikvier i kirken San Francesco i Milano i 1571. En annen undersøkelse av relikvier fant sted i 1621. Caius’ minnedag er 27. september.

Kilder: Benedictines, Bunson, santiebeati.it, it.wikipedia.org, scuoledinfanzia.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. november 2011

av Per Einar Odden publisert 17.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06