Den hellige Cammab ap Gwynllyw (500-t?)

Hans navn opptrer bare i det alfabetiske Myvyrian Bonedd, innsatt fra et manuskript skrevet mellom 1578 og 1605. Han sies å ha vært sønn av den hellige Gwynllyw Filwr, og en bror av den hellige Cadoc. Ingenting er kjent om ham, og i realiteten er navnet, i likhet med Cammarch og Cannen, høyst trolig en feillesning av navnet Cemmeu (Kemmeu), en svært gammel form av Cynfyw (ap Gwynllyw).

De eldre genealogiene gir Gwynllyw tre sønner, Bugi, Catwg (Cadoc) og Cemmeu (Cynfyw, Cyfyw). Et senere dokument som ble trykt i Iolo-manuskriptene, angir følgende barn, alle helgener: Catwg, Cammarch, Hywgi (Bugi), Glywys Cernyw, Cynfyw, Gwyddlew, Cyflewyr, Cannen og Maches.

Kilder: Baring-Gould (3) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden -

Opprettet: 30. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 30.10.2011, sist endret 04.10.2013 - 14:04