Den hellige Cammarch ap Gwynllyw (500-t?)

Minnedag: 8. oktober

Den hellige Cammarch levde i Wales, muligens på 500-tallet. Hans navn opptrer en gang i Iolo-manuskriptenes slektstavler, og i den alfabetiske Myvyrian Bonedd. Han oppgis som en sønn av Gwynllyw Filwr. De eldre genealogiene gir Gwynllyw og Gwladys tre sønner, Bugi, Catwg (Cadoc) og Cemmeu (Cynfyw, Cyfyw). Et senere dokument som ble trykt i Iolo-manuskriptene, angir følgende barn, alle helgener: Catwg, Cammarch, Hywgi (Bugi), Glywys Cernyw, Cynfyw, Gwyddlew, Cyflewyr, Cannen og Maches. Deres morfar var den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (4/500-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales.

Det er mulig at navnet Cammarch, i likhet med Cammab og Cannen, er en feillesning av navnet Cemmeu (Kemmeu), en svært gammel form av Cynfyw (ap Gwynllyw).

Cammarchs minnedag er 8. oktober, som står i kalenderne in Iolo-manuskriptene og i Welsh Prymer av 1633, samt hos Nicolas Roscarrock. Han tilskrives patronatet for Llangammarch i Brecknockshire. Den nåværende kirken der er viet til en angivelig Cammarch, men det finnes ingen bevis for at denne Cammarch noen gang har eksistert.

I diktet Cân Tysilio («sang til Tysilio») av skalden Cynddelw (ca 1155-1200) regnes kirken som en av den hellige Tysilios grunnleggelser. Dedikasjonen til Tysilio stadfestes av det faktum at i hans biografi som er bevart i Bretagne, sies det at han tilbrakte en tid i regionen Buellt, hvor Llangammarch ligger. Elven Cammarch renner sammen med Irfon nær ved kirken, og den kan ha fått sitt navn fra elven, «kirken ved elven Cammarch», noe som ofte er tilfelle. Elver i Wales bærer ofte mannsnavn, for eksempel Beuno (Bennio), Cybi og Dewi.

Ordet cammarch, som bokstavelig betyr «kroket hest» ble på 1800-tallet innført i walisisk som ordet for kamel. Det synes som om Cynog ab Brychan hadde tilnavnet cammarch, og det er pussig at hans minnedag også er 8. oktober.

Kilder: Baring-Gould (3), cpat.org.uk - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 30.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03