De nordamerikanske martyrene (Canada-martyrene) (d. 1642-49)

Minnedag: 19. oktober

Protomartyrer for Nord-Amerika; skytshelgener for Canada

De hellige jesuittprestene Johannes av Brébeuf og Isaak Jogues er protomartyrer for Nord-Amerika og skytshelgener for Canada sammen med sine seks ledsagere, de hellige jesuittprestene Karl Garnier, Antonius Daniel, Gabriel Lalemant og Noel Chabanel og de hellige legmennene Johannes av La Lande og René Goupil.

Franske jesuitter (Societas Iesu – SJ) var de første misjonærene som dro til Canada og Nord-Amerika etter at J. Cartier oppdaget Canada i 1534. Etter ønske fra den franske kong Henrik IV (1589-1610) seilte de to jesuittene Peter Biard og Ennemond Massé fra Europa i 1608. Da de kom frem til Acadia (Nova Scotia), begynte de å arbeide blant Sourquois-indianerne i Port Royal (nå Annapolis). Deres første oppgave var å lære språket. Massé dro inn i skogene for å leve sammen med nomadestammene og å plukke opp det han kunne av språket, mens Biard ble i bosetningen og bestakk med mat og søtsaker de få indianerne som var igjen for å lære dem de ordene han ønsket. Etter et år var de i stand til å sette opp en katekisme og begynne å undervise.

På den tiden sluttet franske kolonister, to andre jesuittprester og en legbror seg til misjonærene, og evangeliseringsarbeidet så ut til å være godt i gang. Men i 1613 ble de angrepet fra sjøen av en sjørøveraktig engelsk kaptein på et handelsskip. Sammen med sitt mannskap gikk han løs på de uheldige innbyggerne, plyndret bosetningen og jagde femten menn på flukt, blant dem Massé. Deretter seilte han tilbake til Virginia med Biard og Quentin om bord. Etter hvert fant misjonærene veien tilbake til Frankrike, men deres arbeid med å forkynne evangeliet stoppet opp.

I mellomtiden ba guvernør Samuel Champlain stadig om at det skulle sendes gode misjonærer, og i 1615 kom det flere fransiskanere til Tadroussac. De arbeidet heroisk, men da de fant ut at de ikke kunne få nok folk eller nok penger til å omvende indianerne, inviterte de jesuittene til å komme og hjelpe dem. I 1625 gikk tre jesuitter i land i Québec i tide til å møte de indianske handelsmennene som nettopp hadde myrdet fransiskaneren Vial og hans kateket og hadde kastet dem i den delen av strykene som fortsatt heter Sault-au-Récollet. En av nykommerne var Massé, som vendte tilbake til sitt gamle arbeid, men de to andre, Johannes av Brébeuf og Karl Lalemant, var nye i arbeidet.

De ble sendt av kardinal Richelieu, som nettopp var kommet til makten (1624-42) og håpet å omvende indianerne og skape «et nytt Frankrike» – Nouvelle-France Deres motstandere var ofte engelske og nederlandske kolonister. Deres misjonsområde strakte seg fra Nova Scotia til Maryland i USA.

I de uendelige skogene rundt de enorme kanadiske sjøene traff misjonærene først på huronenes stamme. Disse indianerne hadde sine erfaringer med den hvite mann og var svært mistenksomme overfor alt som kom fra inntrengerne. Det var ikke lett å misjonere blant dem. Brébeuf klarte først ikke å stole på dem, så han overvintret hos algonkinene, en annen stamme. Der lærte han deres språk og skikker under svært ukomfortable vilkår og tidvis sult. Året etter dro han sammen med en fransiskaner og en annen jesuitt til huronenes land.

For å vinne huronenes fortrolighet antok jesuittene deres levemåte og deres skikker, og ble «ville blant de ville». De slo seg ned ved Tod's Point, men Brébeufs ledsagere ble snart kalt tilbake, og han ble alene blant huronene. Deres levemåte, som var mindre omflakkende enn andre stammer, ga misjonærene en bedre utsikt til å misjonere blant dem. Til slutt overbeviste de huronene om at de var annerledes enn de andre hvite og at de ikke var ute etter deres jaktmarker. Dermed begynte misjonen å gi sine første beskjedne frukter.

Men i begynnelsen klarte ikke Brébeuf å omvende en eneste indianer, men hans opphold ble også brått avbrutt. Engelskmennene blokkerte St. Lawrence for all hjelp fra Frankrike, og tvang Champlain til å overgi seg. Kolonister og misjonærer ble tvunget til å vende tilbake til sitt eget land, og Canada ble for første gang, og for en kort periode, engelsk koloni. Det varte ikke lenge før den utrettelige Champlain brakte saken for retten i London, og han var i stand til å vise så entydig at erobringen av kolonien var urettferdig, at i 1632 ble Canada gitt tilbake til Frankrike.

Fransiskanerne ble straks invitert til å vende tilbake, men de hadde ikke nok menn, og jesuittene gikk i gang med evangelisering nok en gang. Pater Le Jeune, som fikk ansvaret for misjonen, kom til Ny-Frankrike i 1632, og Antonius Daniel fulgte snart etter. I 1633 kom Brébeuf og Massé sammen med guvernør Champlain. Le Jeune unnfanget planen om å holde hele nasjonen informert om den aktuelle situasjonen i Canada med en serie av malende beskrivelser, og han startet med sine egne personlige opplevelser på reisen og hans første inntrykk av indianerne. De første rapportene ble skrevet og sendt til Frankrike innen et par måneder, og ble utgitt på slutten av året. Disse beretningene fortsatte nesten uavbrutt fra det nye til det gamle Frankrike, ofte inkludert brevene fra andre jesuitter som Brébeuf og Perrault. De vakte interesse ikke bare i Frankrike, men i hele Europa.

Da huronene kom til Québec på sitt årlige marked, var de henrykt over å finne Brébeuf og bli tiltalt av ham på sitt eget språk. De ønsket at han skulle dra tilbake sammen med dem, og han var også ivrig etter å dra. Men de ble skremt i siste øyeblikk av en høvding fra Ottawa, og avslo å bli med. Men året etter da de kom igjen, gikk de med på å ta med seg Brébeuf, Daniel og en annen prest ved navn Darost. Etter en høyst ubehagelig reise, hvor de ble ranet og forlatt av sine førere, nådde de tre jesuittene sitt mål, hvor huronene bygde en hytte til dem. Brébeuf ga sine ledsagere undervisning i huron-språket, og Daniel, som viste seg som en lærenem elev, kunne snart lede barna i å syne Fadervår når Brébeuf holdt møter i sin hytte.

Det ble besluttet å starte et seminar i Québec for indianere, og Daniel dro tilbake med to eller tre barn for å grunnlegge den nye institusjonen som ble sentrum for misjonærenes håp. I en kort periode var Brébeuf alene igjen blant huronene, og han skrev en instruks for dem som skulle komme for å arbeide blant huronene. Den ble senere svært berømt. Mens Brébeuf var alene med huronene, hadde han gjennomgått spenningen av en truende invasjon fra deres bitre fiender irokeserne, og han måtte se på det skrekkelige synet da en irokeser ble torturert i hjel. Han kunne ikke gjøre noe for å hindre dette, men ettersom han hadde døpt fangen like før, måtte han være hos ham og oppmuntre ham.

I 1636 ankom fem nye jesuitter, to av dem skulle regnes blant martyrene: Isaak Jogues, som skulle bli apostelen for den nye indianske nasjonen, og Karl Garnier. De ankom den 11. juni sammen med guvernøren i Ny-Frankrike, Huault de Montmagny. Fem av nykommerne dro nesten straks for å slutte seg til pater Brébeuf. Isaak Jogues, som ikke først hadde vært avsett til huron-misjonen, fulgte noen måneder senere. En ny misjonsstasjon ble etablert i Teanaustayé nær Hillsdale i Ontario, og Lalemant ble utnevnt til leder for begge stasjonene, mens Brébeuf etter eget ønske tok ansvaret for en ny grunnleggelse kalt Sainte-Marie et stykke unna indianerlandsbyene.

Denne bosetningen fungerte som et sentralbyrå for misjonene og et hovedkvarter for prestene og deres medhjelpere, i tillegg til franskmennene som tjente som soldater eller arbeidere. Det ble reist et sykehus og et fort og det ble anlagt en kirkegård. I fem år arbeidet pionerene utrettelig, ofte foretok de lange og farlige reiser til andre stammer – Petun- eller tobakksindianerne, Ojibway-indianerne og til neuterne nord for Eriesjøen. Hos de sistnevnte ble de som oftest dårlig mottatt. I 1637 ble den første voksne døpt, og han ble fulgt av over 80 to år senere, og av 60 i 1641. Det synes ikke mye, men det viste at ekte omvendelse var mulig.

Men etter 1640 kom det til krig mellom huronene og deres naboer og dødsfiender irokeserne. Dette var et meget begavet folk, på godt og ondt. De var mer krigerske enn huronene og var disse overlegne gjennom sine raske hester. Etter at Jogues led martyrdøden ved å bli drept av irokeserne, var huronenes skjebne beseglet. De ble gradvis kristne, og stammen ville ha blitt helt omvendt hvis de hadde fått en periode med fred. Men irokeserne var ustoppelige, og de begynte å angripe og plyndre huron-landsbyene, hvor de ikke sparte noen. Mellom september 1642 og desember 1649 ble disse åtte hellige en etter en tatt til fange av irokeserne som «Huron-venner», og etter å ha blitt torturert på det grusomste ble de martyrdrept. Den 4. juli 1648 angrep irokeserne Teanaustayé og drepte pater Daniel.

Mindre enn ett år senere, den 16. mars 1649, angrep irokeserne landsbyen hvor Brébeuf og Lalemant var stasjonert. Torturen av dem er blant det verste som er kjent fra beretninger om martyrer og umenneskelig grusomhet: De ble lemlestet og torturert, nesene ble skåret av og leppene revet av, de fikk kokende vann tømt over seg som en hån av dåpen, og til slutt ble stykker revet av kroppen deres, stekt og spist. Brystkassene ble åpnet mens de ennå levde, hjertet revet ut og blodet drukket mens det fortsatt var varmt. Før slutten av 1949 var de irokeserne trengt frem til tobakksindianerne, og landsbyen hvor Garnier var stasjonert, ble utsatt for en massakre. Garnier ble drept, og få dager senere døde også den siste av de åtte, pater Chabanel.

Krigen sluttet med en katastrofe for huronene, som ble nesten utryddet. Dermed ble også den unge indianermisjonen ødelagt. Martyriene skjedde rundt det som i dag er Auriesville i staten New York i USA. Irokeserne ble så imponert over misjonærenes mot og standhaftighet under torturen at de spiste deres hjerter for å få en del av deres heltemot. Noe av martyrenes hjerter må ha gått over på irokeserne, for i dag er de for en stor del katolikker. Under et besøk hos dem i 1966 ble kardinal Beran opphøyd til deres «æreshøvding».

Misjonærenes martyrium var ikke forgjeves, for mange irokesere ble omvendt og ønsket misjonærene velkommen. Ti år etter Isaak Jogues' martyrium i 1646 ble den salige Kateri Tekákwitha, Mohikanernes lilje, født i den samme landsbyen der han døde.

Disse martyrene er med-skytshelgener for Canada. De åtte jesuittene ble saligkåret den 21. juni 1925 og helligkåret den 29. juni 1930 av pave Pius XI (1922-39). Deres minnedag ble lagt til 26. september, men etter kalenderrevisjonen i 1969 feires de den 19. oktober, den første ledige datoen etter Isaak Jogues' martyrium den 18. oktober (evangelisten Lukas' festdag), og deres fest ble gjort obligatorisk for hele Kirken som Nord-Amerikas protomartyrer («De hellige Johannes av Brébeuf og Isaak Jogues og deres seks ledsagere»). Jesuittordenen feires deres minnedag den 16. mars, mens de fortsatt feires 26. september noen steder. Deres navn står i Martyrologium Romanum.

Det finnes helligdommer til deres minne i Auriesville i New York og i Midland i Ontario, som er populære valfartsmål.

av Webmaster publisert 08.07.2006, sist endret 04.04.2019 - 16:48