Den hellige Caemen av Anatrim (d. ~600)

Minnedag: 3. november

Den hellige Caemen (Coemen, Coemhan, Cymmun) ble født en gang på 500-tallet i Irland, trolig i grevskapet Wicklow. Han tilhørte slekten til Labhraidh Lorc, monark av Erin, og var sønn av Coemlog og hans hustru Coemgell. Hans halvbror var den berømte hellige Kevin av Glendalough (Coemgen, Caoimhghin) (ca 480-ca 618). Hans bror var den hellige Nathchoemhi (Mo-Chuemhin, Natcaim), abbed av Terryglass i Lower Ormond. Hans søstre var de hellige abbedissene Cuacha (Ciwa, Kewe) og Attracta (Athracta), samt den hellige Coemola (Melda), mor til den hellige Abban den yngre, og den hellige Coeltighearna, mor til de hellige Dagan av Ennereilly, Molibba, abbed og biskop av Glendalough, Menocus (Enanus) av Glenealy og Mobhai.

Caemen ble tidlig i livet en elev av den hellige Kolumba av Terryglass (Tir-da-glas) (d. 552), sammen med sin bror Nathchoemhi og den hellige Fintan av Clonenagh. Deretter ble han disippel av den hellige Mochoemog (Pulcherius), abbed av Enach-Truim (Anatrim) i baroniet Upper Ossary i grevskapet Laois, og til ham overlot Pulcherius abbedverdigheten mens han selv trakk seg tilbake til Munster.

I biografien om Pulcherius fortelles det at han dro til Anatrim og begynte å bygge seg en celle der. Da kom en mann og forbød ham å fortsette med arbeidet. Pulcherius svarte at han ville fortsette dersom ikke hans hånd ble stanset med makt. Da holdt mannen hans armer for å stanse ham. Pulcherius spurte om hans navn, og han svarte at det var Bronach, «den triste». «Trist skal du virkelig bli», sa Pulcherius, «for du og din familie vil bli forvist fra dette landet. Men her skal jeg bli inntil en Guds mann ved navn Coemen kommer hit, til ham skal jeg overgi stedet, og dette skal bli stedet for hans oppstandelse». Mannen trakk seg tilbake i sinne og uten anger over fornærmelsen mot den hellige, men alt skjedde som den hellige mannen hadde forutsagt.

Caemen nevnes i kalenderen til den hellige Oengus av Clonenagh («the Culdee») (d. ca 824), hvor han kalles bror av Coemgen. Han minnes den 3. november i martyrologiene til Oengus og O’Gorman og dem i Drummond og Donegal. Pulcherius døde i 490-98, Kolumba av Tir-da-glas i 548, hans bror eller halvbror Coemgen i 617 og hans meddisippel Fintan i 603. Vi kan derfor anslå Caemens død i første halvdel av 600-tallet, kanskje rundt år 600. Munkene holdt trolig til i Anatrim til 1100-tallet, da de enten døde ut eller ble fortrengt, og deres kapell ble overdratt til sekulargeistligheten.

Eglwys Cymmun (Gymmun) i Carmarthenshire i Wales har trolig sitt navn fra denne helgenen. Hans nevø Dagan hadde et kapell i Llanwnda i Pembrokeshire. I et manuskript i British Museum kalles kirken Ecclesia de Sancto Cumano, mens den i 1535 ble kalt Eglus Kemen.

Kilder: Baring-Gould (3), irishmidlandsancestry.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 29.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05