Den hellige Carantoc av Irland (400-t)

Minnedag: 16. mai

Den hellige Carantoc (Carantac, Caimach, Cairnach, Cairnech, Carnath, Carantog ap Cynán) levde i Irland på 400-tallet og arbeidet under den hellige Patrick av Irland (385-461) (Pádraig) i evangeliseringen av landet. Noen kilder sier at han var en waliser fra det lokale aristokratiet, mens noen forskere identifiserer ham med den hellige Carantoc av Cardigan, som feires samme dag. Hans minnedag er 16. mai.

Gamle irske forfattere sier at Carantoc var sønn av Patricks yngste søster, den hellige Darerca, men kildene varierer når det gjelder hans far, enten hennes første mann, Restitutus Lombarden (Rhystud barden), eller hennes andre mann, Chonas Bretoneren (Conis, Chonis). Darerca skal i alt ha hatt sytten sønner og to døtre. Ifølge den irske hagiografen og historikeren John Colgan (d. 1657), som skrev Trias Thaumaturga og Acta Sanctorum Hiberniae, ble alle sønnene biskoper over hele Irland, og noen av dem regnes som hellige. Det må bemerkes at en biskop i Irland på den tiden var mer som dagens monsignori – det ble utnevnt store mengder av dem og de hadde lite makt bortsett fra myndigheten til å ordinere, mens det var abbedene som utgjorde det egentlige kirkelige hierarkiet.

En hellig Karantoc med minnedag 16. januar er trolig identisk med Carantoc med minnedag 16. mai.

av Webmaster publisert 28.09.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54