Den hellige Carpus av Beroea (1. årh)

Minnedag: 13. oktober

Den hellige Carpus var fra Troy ved Hellesponten. Den hellige apostelen Paulus nevner ham i sitt andre brev til Timotheos: «Når du kommer, må du ta med deg kappen som jeg lot bli igjen i Troas hos Carpus, og bøkene, framfor alt pergamentrullene» (2.Tim 4,13). Vi vet ikke mer om ham. Noen greske forfattere gjør ham til biskop.

Hans minnedag er 13. oktober. Han står som nr. 59 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Det står at han var biskop av Beroea (Berrhoe) i Trakia (i dag Verroia i Hellas).

av Webmaster publisert 12.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50