Den hellige Castulus av Roma (d. ~286)

Minnedag: 26. mars

Skytshelgen for gjetere; mot lynnedslag og regn; mot hestetyverier; mot rosen

Den hellige Castulus ble født en gang på 200-tallet i Roma i Italia. Han var gift med den hellige Irene av Roma den eldre (d. ca 288), en konvertitt til kristendommen og «en svært ivrig kristen» (christianissimus). Han var hofftjenestemannen ved palasset til keiser Diokletian (284-305), hvor han førte oppsyn med rommene (Zetarius, Diaetarius).

Like etter at de diokletianske forfølgelsene var brutt ut, visste ikke den hellige pave Caius (283-96) hvor han skulle huse og skjule alle de troende som i store skarer strømmet til Kristi Kirke til tross for forfølgelsene. Castulus foreslo da for paven å holde gudstjenestesammenkomstene like ved det keiserlige palasset, hvor det ble foretatt færre ransakinger. Han tok da også faktisk imot alle de forfulgte kristne i sitt eget hus like ved palasset og anviste dem de øverste rommene som forsamlingssted.

Han nøyde seg ikke med bare å virke for den kristne religionen på denne måten, for sammen med sin venn Tiburtius gikk han også gjennom byen og omvendte mange til kristendommen gjennom sine ords kraft og de miraklene han utførte, og han brakte dem alle til paven for å bli døpt. Blant dem han skjulte, var de hellige Markus og Marcellian.

Men til slutt ble han angitt av en frafallen kristen ved navn Torquatus. Han ble fengslet og brakt for prefekten Fabian, som beordret at han skulle bli torturert på det frykteligste. Han ble dømt til døden og led martyrdøden ved å bli kastet i en gruve ved Via Labicana i Roma, som deretter ble fylt med sand slik at han ble begravd levende. Han ga med glede opp sin ånd rundt år 286.

Over stedet for Castulus’ martyrium oppsto det allerede på 600-tallet en kirke som var viet til ham. En kirkegård ble oppkalt etter det stedet hvor han ble gravlagt, og han er en av de mest berømte martyrene i Roma. Hans relikvier ble oppbevart i den norditalienske byen Pavia, men på 700-tallet kom de til Moosburg ved Freising i Bayern i Tyskland, hvor hertug Henrik Løve begynte byggingen av en imponerende kirke (Kastulus-Münster) i 1171 og hvor de ble skrinlagt i 1469. I 1604 ble relikvier overført til kirken St. Martin i Landshut, hvor de fortsatt hviler. Castulus æres høyt i Bayern. I Moosburg er det en Castulus-prosesjon hvert år på første søndag i juli.

Hans minnedag i Martyrologium Romanum er 26. mars med tittelen Zetarius Palatii et hospes Sanctorum. I propriet i München blir han også minnet den 26. mars. I Gniezno (ty: Gnesen) i Polen minnes han den 27. mars, og de ortodokse minnes ham den 18. desember. Den engelske kardinalerkebiskop Nicholas Wiseman av Westminster (1850-65) forherliget ham i sin «Fabiola».

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, Dammer/Adam, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. april 1998

av Webmaster publisert 12.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50