Den hellige Colman av Clonard (d. 654)

Minnedag: 12. desember

Den hellige Colman (irsk: Colmán; lat: Colmanus) tilhørte gruppen (som den hellige Adomnán av Iona kalte en gens) Dál (eller Corcu) Thelduib (Maca Teallaibh), og han kalles derfor også Colmán moccu Thelduib. Den hellige Finnian av Clonard (Finnio moccu Thelduib) (ca 470-ca 549) skal også ha tilhørt samme familie ifølge sin nekrolog. Finnian var grunnlegger av klosteret Clonard (Cluain Ioraird) (cluain = eng) i baroniet Upper Moyfenrath i grevskapet Meath i provinsen Leinster i det østlige Irland.

Finnian virket i Clonard i rundt tretti år før han ble rammet av den «gule pesten», en epidemi på midten av 500-tallet som spredte seg over hele Irland og allerede hadde desimert Irlands helgener. Finnian døde en 12. desember, trolig i 549. Det er usikkert om Colman var munk i Clonard, men han ble i alle fall på et ukjent tidspunkt en av Finnians etterfølgere som klosterets abbed.

Historien om utvisningen av den hellige Carthagus den yngre (Mochuda) (ca 555-637) fra Rahan presenterer Colman i et ufordelaktig lys, som en av dem som var blitt misunnelig på Carthagus’ suksess, og han hjalp til og med å utvise ham. Da en av Carthagus’ munker som var rammet av podagra, ønsket å bli værende, skal Colman ha nektet ham tillatelse til dette, noe som gjorde at sykdommen ble overført til hans egen fot!

Colman skal ha avgått ved døden den 8. februar 654, og samme år døde hans etterfølger Oisín Fada (Osséne Fota). I likhet med hva som er tilfelle med den hellige Kolumba av Iona (Colum Cille) (ca 521-97) og hans umiddelbare etterfølger Baithin (Baoithín), delte Colman minnedagen 12. desember med sin forgjenger Finnian.

Roten til navnet Colmán er Colum, og på grunn av den høyt elskede Kolumba ble navnet svært utbredt og fikk en hel rekke diminutiv- og kjæleformer, blant dem Colla (Coille), Comma (Coimme), Conna (Coinne), Canna (Cainne) og Camma (Caimme, Cumma), og alle disse kunne utvides ytterligere med bruk av prefikser som mo- og do- eller suffikser som -óg, -ín og -án. Dermed oppsto former som Mocholla eller Mochuille, Mochonna eller Dochonna, Mochoinne eller Dochoinne, Mochumma, Comán, Conán og Caimin.

Navnet Colman var trolig det mest populære døpenavnet i den tidlige irske Kirken. Det fortelles i biografien om den hellige Carthagus den Yngre at da en gruppe av hans munker en gang arbeidet ved en elv, ropte den som hadde ansvaret: «Colman, kom deg ut i vannet». Straks hoppet det tolv Colman-er ut i elven! Det er 96 helgener ved dette navn i martyrologiet i Donegal, 209 i The Book of Leinster og mange andre. Holweck lister opp 71, men flere av dem er åpenbart duplikater. Om de fleste kjennes ikke annet enn navnet. Vi har med 62 helgener ved dette navn. Vi har med 62 helgener ved dette navn. Den mest kjente hellige Colman er Colman av Lindisfarne.

Kilder: Ó Riain - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. mai 2012

av Per Einar Odden publisert 19.05.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05