Den hellige Colman av Clonpriest

Minnedag: 12. juli

Den hellige Colman (irsk: Colmán; lat: Colmanus) hadde sin kirke i Clonpriest i baroniet Imokilly i grevskapet Cork i provinsen Munster i det sørlige Irland, som trolig representerer en tidligere Cluain Bruchais (Bruchas) (cluain = eng). Det finnes to tidlige kilder for informasjon om denne helgenen, nemlig listen over homonyme helgener som angir hans navn og stedet for hans kirke, og notisen om hans minnedag 12. juli, som han delte med Ultán av Cork, trolig skytshelgen for Caherultan i sognet Ballyoughtera, ikke langt fra Clonpriest.

Clonpriests tilknytning til Cork er attestert separat i biografien om den hellige Finbarr av Cork (Fionnbharr) (ca 560-ca 610), som nevner Sineall av Clonpriest blant Finbarrs elever. Denne Sineall kan være den samme som den Sineall som tilhørte Uí Liatháin i det østlige Cork, med minnedag 15. juni, som deles av en annen Colman. Det synes ikke å være grunnlag for påstanden i martyrologiet fra Donegal at denne Colman er identisk med Colman sønn av Lughaidh, sønn av Oengus mac Nad Froích (Aonghas, Aonghus; sønn av Natfraoch, Nad Fraoich), konge av Cashel (ca 453-89).

Roten til navnet Colmán er Colum, og på grunn av den høyt elskede Kolumba ble navnet svært utbredt og fikk en hel rekke diminutiv- og kjæleformer, blant dem Colla (Coille), Comma (Coimme), Conna (Coinne), Canna (Cainne) og Camma (Caimme, Cumma), og alle disse kunne utvides ytterligere med bruk av prefikser som mo- og do- eller suffikser som -óg, -ín og -án. Dermed oppsto former som Mocholla eller Mochuille, Mochonna eller Dochonna, Mochoinne eller Dochoinne, Mochumma, Comán, Conán og Caimin.

Navnet Colman var trolig det mest populære døpenavnet i den tidlige irske Kirken. Det fortelles i biografien om den hellige Carthagus den Yngre at da en gruppe av hans munker en gang arbeidet ved en elv, ropte den som hadde ansvaret: «Colman, kom deg ut i vannet». Straks hoppet det tolv Colman-er ut i elven! Det er 96 helgener ved dette navn i martyrologiet i Donegal, 209 i The Book of Leinster og mange andre. Holweck lister opp 71, men flere av dem er åpenbart duplikater. Om de fleste kjennes ikke annet enn navnet. Vi har med 62 helgener ved dette navn. Vi har med 62 helgener ved dette navn. Den mest kjente hellige Colman er Colman av Lindisfarne.

Kilder: Ó Riain - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. mai 2012

av Per Einar Odden publisert 19.05.2012, sist endret 20.01.2016 - 16:56