Den hellige Cedonius av Aix (1. årh)

Minnedag: 23. august

Den hellige Cedonius (Celidonius, Chelidonius) identifiseres med den blinde tiggeren som ble helbredet av Kristus: «Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: 'Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?' Jesus svarte: 'Verken han eller hans foreldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.' Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og laget en deig og smurte den på mannens øyne. Så sa han til ham: 'Gå og vask deg i Siloa-dammen'. Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende» (Joh 9,1-7).

Den salige Jakob de Voragine forteller i «Den gylne legende» at fjorten år etter Kristi oppstandelse ble mange av de kristne forfulgt av hedningene. Disippelen Maximinus av Aix og den blindfødte Cedonius som hadde fått synet av Jesus, sammen med de tre Mariaer, nemlig Maria, Kleofas' hustru, Maria Salome og Maria Magdalena, hennes hellige tjenerinne Sara den Svarte (Sara-la-Kâli), Maria av Betania (som ble blandet sammen med Maria Magdalena), hennes bror Lasarus, hennes hellige søster Marta, Martas tjenestepike Martilla, og flere andre kristne ble av hedningene satt om bord i en båt uten styrmann eller ror, i den hensikt at de skulle drukne. Men ved Guds nåde landet de ved Marseille. Deretter misjonerte de i Provençe.

Sene og temmelig motstridende tradisjoner sier at Kirken i Nîmes ble grunnlagt enten av Cedonius eller Honestus, Navarras apostel, som ble sendt til Sør-Frankrike av den hellige apostelen Peter sammen med den hellige Saturnin (Sernin), Toulouses apostel. Den virkelige apostel for Nîmes var den hellige Baudelius, som led martyrdøden på slutten av 200-tallet.

Cedonius' minnedag er 23. august, men 10. juni nevnes også.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50