Den hellige Ceingair ferch Brychan (500-t)

Den hellige Ceingair (Ceingar, Kehingayr, Keyngair) levde i Wales på 500-tallet. I sin Pedigree of Brychan’s Children oppgir David Nash Ford hennes fødeår til ca 465. Hun var en av de gifte døtrene av den halvt legendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Hennes navn opptrer i Cognatio de Brychan som Kehingayr og Keyngair, og hun sies å ha vært mor til den hellige Cynidr av Glasbury. Hennes ektemann nevnes ikke. I et manuskript staves hennes navn Kingar, og stavemåten Cyngar opptrer også.

I de senere Brychan-katalogene opptrer navnet under en rekke korrumperte former: Rhiengar, Rhieingar, Rheingar, Rhiengan og Rhieingan. R for K var en svært vanlig avskriftsfeil. I disse katalogene blir hun sagt å være en helgen i Llech Maelienydd, men hennes kirke i Maelienydd, som nå delvis ligger i North Radnorshire, har det ikke vært mulig å identifisere. Det er etter all sannsynlighet en sen forskers korrupsjon av Llech Mellte, det vil si den Petra Meltheu som den hellige Hunydd, en annen datter av Brychan, sies å hvile under i den vespasianske Cognatio.

Navnet Ceingair er sjeldent. Det var en Ceincair, hustru til Fernwael ab Ithel, konge av Glywysing (d. 775), og en Ceincair, datter av Meredydd ab Tewdos (d. 796).

Kilder: Baring-Gould (3), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. november 2011

av Per Einar Odden publisert 02.11.2011, sist endret 04.10.2013 - 13:54