Den hellige Caesidius Giacomantonio (1873-1900)

Minnedag: 28. september

En av De 29 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Caesidius ble født som Angelo Giacomantonio den 30. august 1873 i Fossa Aquilana i erkebispedømmet L'Aquila i Italia og døpt samme dag. Hans foreldre var Giovanni Giacomantonio og Maria Antonucci. Som gutt foretok han ofte besøk i det nærliggende fransiskanerklosteret Sant' Angelo i Ocre, og han følte seg kalt til det fransiskanske ideal. Han ble fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum - OFM), og postulatet ble gjennomført i San Giuliano i L'Aquila i 1891, og i novisiatet samme sted tok han navnet Caesidius (Cesidio) etter den hellige martyren Caesidius, som er vernehelgen for området Marsica. I henhold til fransiskansk skikk kalles han også Caesidius av Fossa.

Han avla sine første løfter den 8. desember 1892 og tre år senere avla han sine høytidelige løfter. Etter studier i San Giuliano ble han presteviet i 1897. Etter en periode i klostrene i Capestrano og Magliano dei Marsi ble han kalt til Roma av p. Luigi Lauer, som hadde oppmuntret fransiskanernes misjonsvirksomhet. Caesidius forberedte seg på misjonsgjerningen i det internasjonale kollegiet Sant' Antonio i Roma - han er kollegiets protomartyr (første martyr). I ferien i 1899 møtte han p. Luigi Sonsini i Abruzzi. Denne veteranapostelen i Kina og generalvikar for den østlige delen av provinsen Hubei oppmuntret hans lengsel etter misjonen i Kina.

I oktober 1899 reiste han av gårde til Det fjerne østen med velsignelse fra pave Leo XIII (1878-1903) og p. Lauer, som i mellomtiden var blitt fransiskanernes generalmagister. Han kom til Hengyang [Hengchow; Heng-tciou-fu] på juledag 1899. Etter en kort hvil etter sin lange reise til Huangshuawan ble han sendt til en liten menighet i den østlige delen av provinsen. Der hadde han vært knapt en måned da det begynte å gå rykter om forfølgelse.

I 1900 brøt det såkalte bokseropprøret ut i Kina. For bakgrunn, se De 29 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. Det startet i provinsen Shantung, hvor bokserne nedkjempet europeerne. Deretter flammet det opp i provinsen Hunan den 4. juli 1900 med vandalisme og ødeleggelser av hus, kirker og barnehjem i byen Hengyang, ledsaget av ropet «Død over europeerne!». Derfra spredte opprøret seg raskt og rammet alle kristne forsamlinger i vikariatet, og på kort tid ble alt plyndret og ødelagt - kirker, hjem og institusjoner. Kristne familier ble også utplyndret, mens mandarinene fortsatte å utstede nye forfølgelsesdekreter. Noen av de kinesiske geistlige klarte å forkle seg og redde seg unna. Andre gikk i skjul, mens andre ble drept.

Caesidius hadde vært i Kina i bare syv måneder og var i Hengyang da angrepet på kirken begynte den 4. juli. Uten tanke på sin egen sikkerhet løp han fra sin prestegård gjennom mengden for å nå frem til kirken. Han ville konsumere hostiene i tabernaklet, for å spare Kristi Legeme fra å bli vanhelliget. Men han ble dødelig såret av mengden med slag og stikk fra lanser og stokker. De rullet den halvdøde misjonæren inn i et teppe, dynket det med olje og tente på. Han ble sakte brent til døde, ennå ikke 27 år gammel. Senere ble asken spredt i elven.

Han ble saligkåret den 24. november 1946 som en av gruppen «Gregor Grassi og hans 28 ledsagere» av pave Pius XII (1939-58). Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Denne gruppens minnedag er ellers 9. juli.

av Webmaster publisert 14.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50