Den hellige Chaeremon av Nilopolis (d. 250)

Minnedag: 22. desember

Den hellige Chaeremon (Chaerymon, Cherimon, Cheremon; gr: Khairēmōn; Χαιρημων) ble født en gang på 100-tallet i Egypt. Han ble biskop av Nilopolis, en liten øy midt i Nilen sør for Memphis. Den hellige Dionysios den store av Alexandria (247-ca 265) forteller i sitt brev til Fabian av Antiokia om egyptiske kristne som led martyrdøden rundt 250 under keiser Decius’ (249-51) forfølgelser. Han skriver at mange ble drevet ut eller flyktet ut i ørkenen, hvor de døde av sult, tørst og den brennende solen, eller de ble drept av ville dyr eller banditter. Mange ble også tatt og solgt som slaver, og på den tiden Dionysius skrev, var det bare noen få som var kjøpt fri.

Dionysios nevner en av disse martyrene ved navn, nemlig Chaeremon, som da var blitt en svært gammel mann. Sammen med sin hustru hadde han søkt tilflukt i fjellene i Arabia, som var svært utsatt for ville folks røverier, men siden hadde ingen verken sett eller hørt fra ham. Deres medkristne lette etter dem, men ikke engang deres legemer ble funnet. De æres som martyrer.

Chaeremons og hans ledsageres minnedag er 22. desember i Martyrologium Romanum, men han nevnes også den 14. og 20. februar hos bollandistene. Dionysios nevner også den hellige Ischyrion, som feires samme dag sammen med Chaeremon og andre martyrer fra Decius’ forfølgelser.

Kilder: Attwater/Cumming, Bentley, Butler, Butler (XII), Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 6. april 2004

av Webmaster publisert 06.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:50