Den hellige Cogitosus av Kildare (700-t?)

Minnedag: 18. april

Den hellige Cogitosus var en forfatter og munk i Kildare i Irland. Tidspunktet og stedet for hans fødsel og død er ukjent, det er ikke engang sikkert hvilket århundre han levde. I det ene verket han skrev, hans biografi om den hellige Brigida av Irland (ca 452-525) (Vita Sanctae Brigidae), ber han en bønn pro me nepote culpabili, og fra det konkluderer både Ware og Ussher at han var en nevø av Brigida (nepos = nevø), og følgelig plasseres han blant forfatterne på 500-tallet.

Men ordet nepos kan også brukes om en som hadde levd tøylesløst, som den fortapte sønn, og det kan være at Cogitosus mintes tidligere frafall fra et dydig liv og brukte dette ordet på denne måten om seg selv. Uansett, hans utgiver Vossius er helt sikker på at Cogitosus ikke var nevø av Brigida, fordi i to genealogiske menologier som Vossius hadde, nevnes fjorten hellige menn og kvinner fra hennes familie, men navnet Cogitosus finnes ikke der.

En annen grynn til at det heller ikke er mulig at Cogitosus levde på 500-tallet, er at han snakker om en lang suksesjon av biskoper og abbedisser i Kildare, noe som viser at han skrev om en periode lenge etter Brigida (d. 525) og den hellige Conleth av Kildare, som døde få år tidligere. I tillegg til dette hører beskrivelsen av kirken i Kildare til en langt senere tid, og forfatteren kaller Conleth for erkebiskop, et begrep som ikke var vanlig i den vestlige Kirken før på begynnelsen av 800-tallet. På den andre side beskriver han Kildare før det ble plyndret av danskene i 835 og før Brigidas levninger ble flyttet til Down. Det er derfor trolig at han skrev på begynnelsen av 800-tallet.

Cogitosus’ biografi forteller legendene om Brigida og om hennes mirakler, og vi står i gjeld til ham for mye interessant informasjon om henne og hennes tider. Hans arbeid er mer en panegyrikk (lovtale) enn en biografi. Han gir så få detaljer om den helliges liv at han utelater tid og sted for hennes fødsel og datoen for hennes død, han nevner heller ikke noen av hennes samtidige, unntatt Conleth, den første biskop av Kildare, og en Macaille som hun mottok sløret av, legenden sier at det var den hellige Mel av Ardagh.

Han oppgir navnene på hennes foreldre, men er omhyggelige med å skjule det faktum at hun var illegitim og at hennes mor var en slave. På den andre side dveler han med åpenbar tilfredshet ved hennes fromhet, hennes ydmykhet, hennes nidkjær for religion og den respekt alle hadde for henne. Og han forteller omfattende om de mange mirakler hun bevirket og forteller om det antallet som kom som pilegrimer til Kildare, tiltrukket av hennes berømmelse.

I sin iver etter å opphøye henne sier han at hun som abbedisse hadde autoritet over alle abbedisser i Irland, selv om hun i virkeligheten bare kunne styre dem som fulgte hennes regel, og opplysningen om at hun utnevnte biskopen av Kildare kunne selvsagt ikke bety at hun tildelte noen autorisasjon. Men det urimelige kravet på at biskoper og abbedisser av Kildare sto over alle andre i hele Irland, var en viktig grunn til eksistensen av tidlige biografier om Brigida. Cogitosus’ biografi, som noen forskere mener ble skrevet rundt 650, er kanskje den mest historiske av biografiene, men i dette spørsmålet ignorerte den både Armagh og den hellige Patrick av Irland (Pádraig) (ca 389-461).

Cogitosus’ verk forteller i detalj om det monastiske liv i Kildare og beskriver kirken på den tiden han levde, med separate plasser i kirken for munker og nonner. Han utlegger den metriske biografien om Brigida og versifiserer den på godt latin, mye bedre enn hva som kunne forventes på den tiden. Hans verk er kjent som «Den andre biografien» og er et utmerket eksempel på irsk vitenskapelig standard midt på 700-tallet.

Hans beskrivelse av kirken i Kildare med dens interiørdekorasjoner er spesielt interessant for historien om tidlig irsk kunst og arkitektur [E.A. D’Alton]. Originalmanuskriptet befinner seg i dominikanerklosteret i Eichstätt i Bayern. Kanskje det mest interessante trekket ved Cogitosus’ arbeid er beskrivelsen av katedralen i Kildare på hans tid:

Solo spatioso et inaltum minaci proceritate porruta ac decorata pictis tabulis, tria intrinsecus habens oratoria ampla, et divisa parietibus tabulatis.

(«Korgitteret var laget av trebord, overdådig dekorert, og med vakkert dekorerte forheng».)

Hans minnedag er 18. april (17. april nevnes også). Noen har feilaktig ville gjøre ham til biskop av Tours i Frankrike.

Kilder: Benedictines, Bunson, CE, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, celt-saints, zeno.org, en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. april 2012

av Per Einar Odden publisert 25.04.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04