Den hellige Colm av Buchan (500-t)

Minnedag: 6. januar

Den hellige Colm (Colum) levde på begynnelsen av 500-tallet i det nordøstlige Skottland. Han var en disippel av den hellige Drostan sammen med de hellige Fergus og Medan. De kom for å etablere et kloster i Deir (Deer) blant pikterne i Buchan, som var bebodd av stammene Taizaloi og Ce. Deir [Deer] lå ved Peterhead i Aberdeenshire. Deer har lenge vært den vanligste stavemåten, men Deir er det vanlige i de eldste skriftene. En tradisjon sier at navnet kommer fra De a'r', en sammentrekning av De adhra – «tilbedelsen av Gud». Dair eller Daire på gammelgælisk og irsk betyr eik, og siden området på 500-tallet var dekket av eikeskog, er det mulig at navnet ganske enkelt betyr «eikeskog».

Historien har sørget for at det meste av Colms arbeid har blitt tilskrevet en annen mann. Den berømte The Book of Deir, et evangeliemanuskript fra 800-tallet som i dag er i universitetsbiblioteket i Cambridge, ble skrevet i klosteret i Deir. Men i denne boken ble det på 1000-tallet skrevet inn i margen en notis på gælisk, hvor Colm ganske enkelt forandres til Kolumba (som var gælisk), og dette har ført til forestillingen om at den hellige Kolumba av Iona var med Drostan da han grunnla Deir, og at Drostan var hans disippel. Grunnleggelsen må dermed ha skjedd på slutten av 500-tallet (Columba kom til Iona først i 563).

I likhet med de hellige Patrick av Irland (385-461) (Pádraig) og David av Wales (ca 520-89) ble Kolumba en gang trodd å ha evangelisert enorme områder med full suksess og personlig å ha grunnlagt mange kirker. Mange av disse tror man nå kan takkes hans senere etterfølgere eller nesten navnebrødre som Colm av Buchan.

Innflytelsen fra misjonssenteret i Deir var enorm, og det kan argumenteres med at det var mennene der som fikk kristendommen fast etablert i det nordøstre Skottland, som først hadde blitt misjonert av den hellige Ninian (ca 360-ca 432) i Methlick (gælisk: Maothulach) i distriktet Gordon i Aberdeenshire. Ikke bare var deres innflytelse følt på sørbredden av Moray Firth, men uten tvil brakte skip fra Aberdour Drostans innflytelse til Caithness. Klosteret hadde også en søstergrunnleggelse i Turriff. Deres innflytelse på stammene Taizaloi og Ce i nordøst vises gjennom antallet kirkededikasjoner til denne gruppen helgener.

De mange dedikasjonene av kirker og hellige kilder til Colm, ble antatt å være en forkortet form av Kolumba. Men der hvor det finnes autentiske dedikasjoner til Kolumba, er de alltid i formen Kil-columcille eller lignende. En rekke steder viet til Colm er spredt over hele Buchan, og dedikasjoner i Birse (og muligens Abergeldie, som lenge har vært tilskrevet Kolumba) viser at han også dro så langt som sør for elven Dee.

Vi har ikke funnet noen minnedag for Colm.

av Webmaster publisert 26.12.2008, sist endret 28.12.2015 - 12:04