Den hellige Crescentius av Mainz (d. 406)

Minnedag: 27. juni

Den hellige Crescentius (Creszens) ble født en gang på 300-tallet, trolig i dagens Tyskland. Han var en ledsager av den hellige biskop Aureus av Mainz. Da vandalene i 406 invaderte området rundt Mainz og ødela byen, vil noen kilder ha det til at biskop Aureus led martyrdøden ved å bli halshogd sammen med den hellige diakonen Alban, sin ledsager Crescentius og i følge noen kilder sin diakon Justinus.

Andre kilder mener at biskop Aureus ble drevet i eksil på denne tiden, men kom senere tilbake og gjenopptok sitt virke som biskop av Mainz. Han skal ha lidd martyrdøden senere, mest trolig rundt 436, men muligens under hunerne i 451.

Crescentius minnes den 27. juni i bispedømmet Mainz sammen med tre andre martyrer som er forbundet med Mainz, nemlig biskop Aureus samt de hellige Maximus og Theonestus. Der kalles de «biskoper av Mainz», og det stemmer for de andre tres vedkommende, men ikke for Crescentius. Muligens blandes han sammen med den tidlige og mytiske biskop Crescentius (109-27).

Maximus overtok som biskop av Mainz etter Aureus, en versjon sier at det skjedde i 406 og at han selv møtte martyrdøden samme år, en annen versjon sier at han overtok i 436 eller 451 da Aureus ble martyrdrept. Theonestus skal opprinnelig ha vært biskop av Filippi i Nord-Hellas, men kom til Mainz etter å ha blitt fordrevet av arianerne fra sitt eget bispedømme. Han hadde med seg sine tre diakoner, de hellige Tabra og Tabrata og Alban. Han skal også ha vært biskop av Mainz på et tidspunkt, muligens fungerte han mens Aureus var forvist. Etter å ha gravlagt sin ledsager Alban i «en vakker kirke» i Mainz, flyktet Theonestus til Nord-Italia sammen med Tabra og Tabrata. Der ble de imidlertid drept av de kjetterske arianerne i 425.

Navnene Crementius, Crescens, Crescentia, Crescentiana, Crescentianus, Crescentinus, Crescentio, Crescentius, Crescius, Cresconius og Crescus kommer alle fra det latinske crescere og betyr «den voksende, tiltakende».

Kilder: Schauber/Schindler, Heiligenlexikon, zeno.org, reflex.at - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5.april 2004

av Webmaster publisert 05.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:50