Den hellige Theonestus av Mainz og to ledsagere (d. 425)

Minnedag: 30. oktober

Med de hellige Tabra og Tabrata. Theonestus skytshelgen for Mainz og Treviso

Den hellige Theonestus (Theonest, Theonist, Theonistus, Theonestes, Theomastus, Thaumastus, Thaumastos, Thonistus, Onistus; it: Teonesto, Teonisto, Tonisto) skal ha vært biskop av Filippi i Nord-Hellas (i dag ruiner ved Krinides). Men han ble fordrevet av de kjetterske arianerne sammen med sine tre hellige diakoner Alban, Tabra og Tabrata (Tabrartha, Tabraham, Tubraham) og den hellige Ursus. De reiste da via Roma til Milano i Nord-Italia, hvor de ble ønsket velkommen av den hellige erkebiskop Ambrosius (ca 339-397).

Ambrosius sendte dem tvers gjennom Europa for å bli misjonærer blant arianerne i det nåværende Frankrike og Tyskland. Ursus led martyrdøden på veien. Det skjedde ifølge den eldste versjonen av legenden i Aosta (en forveksling med den hellige biskop Ursus av Aosta, som levde på 500-tallet), men i den yngre versjonen skjedde det i Augsburg i Bayern. Etter å ha besøkt den hellige burgunderkongen Sigismund (som riktignok døde i 523), dro de til Trier ved Mosel før de slo seg ned i Mainz ved Rhinen i det nåværende Tyskland. Der ble Alban berømt som predikant, og han angrep arianernes falske lære. En versjon sier at de fikk innsatt den fordrevne Aureus som biskop igjen, mens en annen versjon sier at Theonestus ble innsatt som biskop.

Alban ble drept i Mainz rundt 406, enten av heretikere eller ifølge tradisjonen av vandalene som angrep regionen. Sammen med ham skal biskop Aureus og hans hellige ledsager Crescentius ha blitt drept, muligens også diakonen Justinus. Mange mener at biskop Aureus overlevde og kom tilbake som biskop inntil han led martyrdøden i 436 eller muligens under hunerne i 451. Alban ble halshogd i Hanum og skal etter legenden ha båret sitt hode til det stedet han ville gravlegges. Men Theonestus gravla ham i «en vakker kirke i Mainz» før han flyktet med Tabra og Tabrata til Nord-Italia.

Der ble de imidlertid også fengslet av arianerne og halshogd ved en stein- og marmorbro over elven Sile i Musestre ved Altino i Veneto. Andre kilder sier at martyriet skjedde i Roncade i provinsen Treviso. Legenden forteller at Theonestus deretter gikk med sitt avhogde hode i hendene til det stedet hvor han ville gravlegges. Han tilhører dermed den gruppe av helgener som kalles kefalofori eller cephalophori («hodebærere»). Kilden Benedictines skriver at Theonestus trolig var en lokal martyr i Altino som ikke hadde noe med de andre å gjøre.

Theonestus minnes i Martyrologium Romanum den 30. oktober. Der står det: «I Altino, i nærheten av Venezia, St. Theonestus, biskop og martyr, som ble drept av arianerne». Den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker som reviderte Martyrologium Romanum på slutten av 1500-tallet, sier i sine kommentarer (notae) til martyrologiet at Theonestus led martyrdøden i 425. Theonestus minnes i Treviso den 30. oktober sammen med Tabra og Tabrata. 23. oktober nevnes også som minnedag. Den hellige Beda den ærverdige (ca 673-735) legger deres martyrium til rundt 303 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305), mens den salige erkebiskop Rabanus Maurus av Mainz’ (d. 856) og den salige Notker Balbulus (ca 840-912) daterer deres martyrium til under keiser Theodosius II (408-50).

Tabra og Tabrata er afrikanske navn, så de kan ha vært afrikanske martyrer og deres relikvier kom til Altino eller Treviso under forfølgelsene fra de arianske vandalene i Nord-Afrika på 400-tallet. Theonestus’ kult i Italia attesteres av grunnleggelsen av et kloster som ble viet til ham i 710 (San Teonesto). I Treviso nevnes Theonestus og hans ledsagere første gang i en lokal kalender fra 1184. Theonestus æres og avbildes i lokale byer som Possagno og Trevignano.

I bispedømmet Mainz minnes Theonestus den 27. juni sammen med tre andre martyrer som er forbundet med Mainz og kalles byens biskoper, nemlig de hellige Crescentius, Aureus og Maximus (Crescentius var riktignok ikke biskop). Maximus skal ha overtatt som biskop etter Aureus. Theonestus er sammen med Alban skytshelgen for byen Mainz. En gammel kirke utenfor byen bar hans navn og ble senere sognekirke for Mommbach.

Da Altino rundt år 1000 gikk over fra bispedømmet Torcello til Treviso, ble Theonestus bispesetets skytshelgen. Han nevnes første gang i en kalender fra 1184. Hans relikvier er bevart i Treviso og kirken San Lorenzo i Venezia.

Deres forbindelse med Alban kan skyldes en sammenblanding med Theonestus (Theomastus, Thaumaustus), en biskop av Mainz tidlig på 400-tallet som nevnes av den hellige biskopen og historikeren Gregor av Tours (539-594): «Theomastus var kjent for sin hellighet i samsvar med betydningen av hans navn (Theonestus = «fylt av Gud»), og han blir sagt å ha vært biskop av Mainz. Av en ukjent grunn ble han utvist fra Mainz og dro til Poitiers. Der endte han sitt liv». Graven til denne Theonestus er attestert fra 791.

En hagiolog sier: «Albanus av Mentz, martyrdrept i Mentz, ingen vet når, ifølge Beda under Diokletian, også ifølge Sigebert (i Chronicon sive Chronographia), som sier at han hadde blitt drevet ut fra Filippi med Theonestus sin biskop, i 425». Denne hagiologen fortsetter med å skrive at Rabanus Maurus «går så langt utenlands som å kalle [Alban] en afrikansk biskop som flyktet fra Hunnerik...»

Det finnes martyr av samme navn, den hellige Theonestus av Vercelli, som minnes den 20. november. Vercelli har en kirke ved navn Santi Tommaso e Teonesto in S. Paolo. Alle disse skikkelsenes historier kan ha blitt blandet sammen.

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, CSO, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, reflex.at, roncade.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. april 2004

av Webmaster publisert 05.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:54