Den hellige Theonestus av Vercelli (200-t?)

Minnedag: 20. november

Den hellige Theonestus (it: Teonesto) kan ha vært medlem av den tidlige kristne menigheten i Vercelli (da Vercelle) i provinsen av samme navn i regionen Piemonte i Nord-Italia på et tidspunkt før den hellige Eusebius av Vercelli (ca 283-371) og kanskje også før freden under keiser Konstantin den store i 313. Han æres som martyr for sin kristne tro og skal ha blitt hengt opp mellom to hjul som var beslått med nagler og sverd. Han kan ha blitt gravlagt på kirkegården hvor andre kristne ble gravlagt, utenfor bymurene. Man mener at alle hans levninger er bevart i den graven som ble viet til ham.

Denne Theonestus var trolig en annen enn den hellige Theonestus som skal ha blitt drept av arianerne i Altinum i 425. Legenden om denne helgenen fra Altinum, som kalles biskop av Mainz, er uansett forvirrende og selvmotsigende og kan ha blitt blandet sammen med martyren fra Vercelli, hvis historisitet er sikrere.

Den eneste gamle kilden som nevner Theonestus, er biografien om Eusebius av Vercelli (Vita Eusebii). Denne teksten gjengir det faktum at Eusebius (d. 371) ønsket å bli gravlagt nær relikviene av Theonestus, som lå utenfor bymurene i Vercelli. Eusebius vigslet en basilika han bygde for Theonestus, og han ble selv gravlagt i den. Denne teksten ble imidlertid skrevet på 700-tallet, og derfor er dens pålitelighet som kilde tvilsom. En basilika viet til Theonestus kan ha eksistert på 300-tallet. Denne basilikaen ble utvidet og ombygd på slutten av 300-tallet til den første eusebianske basilikaen. Da den gradvis ble revet på 1500-tallet for å gi plass til den nåværende katedralen, hevdes det at gravene til Theonestus og Eusebius ble oppdaget. En korsformet inskripsjon så nå er gått tapt, lød: S. MARTIR THEONESTUS, og ble bedømt å være fra 300-tallet.

Theonestus’ relikvier befinner seg nå i katedralen i Vercelli, i en nisje over alteret for Madonna dello Schiaffo. Hans kult var aldri spesielt sterk, og han ble ikke ofte avbildet i kunsten, og han ble heller aldri assosiert med noe bestemt patronat. Han avbildes som en soldat. Hans minnedag i Martyrologium Romanum er 20. november.

Kilder: santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 09.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03