Den hellige Crummin av Lackan (400-t)

Minnedag: 28. juni

Den hellige Crummin ap Rhystud (Crummine, Cruman) var en disippel av den hellige Patrick av Irland (385-461) (Pádraig) på 400-tallet. Patrick viet ham til biskop, og han ble abbed for klosteret Leccuine (Lackan) i grevskapet Westmeath i provinsen Leinster i det østlige Irland.

Tradisjonen sier at Crummin var sønn av Patricks yngste søster, den hellige Darerca, men kildene varierer når det gjelder hans far. Etternavnet ap Rhystud [= sønn av Restitutus] tyder på at han var en av Darercas sønner med hennes første mann, Restitutus Lombarden (Rhystud barden). Andre kilder sier at han var sønn av Darercas andre mann, Chonas Bretoneren (Conis, Chonis). Darerca skal i alt ha hatt sytten sønner og to døtre.

Ifølge den irske hagiografen og historikeren John Colgan (d. 1657), som skrev Trias Thaumaturga og Acta Sanctorum Hiberniae, ble alle sønnene biskoper over hele Irland, og noen av dem regnes som hellige. Det må bemerkes at en biskop i Irland på den tiden var mer som dagens monsignori – det ble utnevnt store mengder av dem og de hadde lite makt bortsett fra myndigheten til å ordinere, mens det var abbedene som utgjorde det egentlige kirkelige hierarkiet.

Crummin kalles også «Cruman, biskop av Lecua», og det er opplagt samme mann, selv om han ikke var biskop av Lecua, men biskop uten sete og abbed av Leccuine (Lackan). Hans minnedag er 28. juni.

av Webmaster publisert 28.09.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:50