Den hellige Cymorth ferch Brychan (500-t)

Den hellige Cymorth, også kalt Corth, levde på 400- eller 500-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children nevner David Nash Ford henne ikke. Ifølge sene kilder var hun en av døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales.

Hun beskrives som «en helgen [nonne] på fjellet Cymorth» (Mynydd Cymorth). Det fremgår ikke hvor dette fjellet ligger, men på grunn av dets forbindelse til de tre hellige søstrene Cenedlon, Cymorth og Clydai, kan det ha ligget i nærheten av Newcastle i Emlyn, et gammelt distrikt nord i Dyfed, nå delt mellom grevskapene Carmarthenshire og Pembrokeshire.

I The Cambrian Biography kalles Cymorth for Corth, og hun beskrives som gift med den hellige Brynach Wyddel, den irske presten som var skriftefar for hennes far. De var foreldre til den hellige sønnen Gerwyn og de hellige døtrene Mwynen (Mwynwen), Gwennan (Gwenan) og Gwenlliw. Alle disse fire barna står oppført som Brychans barn på sene lister. Gerwyn er ingen andre enn den hellige Berwyn ap Brychan, sønn av Brychan.

Det fortelles at Brynach hadde vært ute på sine reiser, og ved sin retur til sin hustrus region Emlyn, møtte han en hard behandling. Han ble skjøvet fra sted til sted. Dette var i en periode da sterke følelser var fremherskende blant de innfødte mot de irske invadørene. Brychans familie var irsk på farssiden, og det er mulig at de kan ha gjort felles sak med waliserne mot Gwyddyl. Den harde behandlingen som Brynach fikk, kan neppe forklares på annen måte.

Vi kjenner ingen minnedag for Cymorth.

Kilder: Baring-Gould (3), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. november 2011

av Per Einar Odden publisert 11.11.2011, sist endret 04.10.2013 - 13:55