Den hellige Cynfelyn ap Bleiddud

Minnedag: 1. november

Den hellige Cynfelyn levde på et ukjent tidspunkt i Wales, mest sannsynligvis fra Cardiganshire. Hans fulle genealogi lyder: Cynfelyn ab Bleiddud ab Meirion ab Tybiawn ab Cunedda Wledig. Han var bror av den hellige Cynydyn, og ifølge Iolo-manuskriptene var han «helgen» (munk) i Bangor Deiniol.

Til ham er viet kirken i Llangynfelyn i North Cardiganshire, og man mener at han levde som eremitt på Ynys Cynfelyn, hvor kirken nå står. Han skal også ha grunnlagt en annen kirke, i sognet Welshpool, men den nåværende kirken der er viet til Jomfru Maria. Det forsvunne kapellet Dolgynfelyn under Manafon i det samme området hadde ikke sitt navn etter ham.

Hans minnedag står ikke i noen av de walisiske kalenderne, men forfatteren Browne Willis (1682-1760) angir den til 1. november. Cynfelyn var tidligere et ganske alminnelig navn og opptrer tidligst som Cunobelinos. Det er det samme som Shakespeares Cymbeline.

Kilder: Baring-Gould (4) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. november 2011

av Per Einar Odden publisert 14.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03