Den hellige Cynfelyn Drwsgl (500-t)

Den hellige Cynfelyn Drwsgl («den klossete») levde på 500-tallet i Wales. Han var sønn av Cynwyd Cynwydion, av slekten til den hellige Coel Hên (Godebog), og bror til de hellige Clydno Eiddyn, Cynan Genhir og Cadrod Calchfynydd. Han var en av «mennene fra nord», ganske enkelt en kriger, men har blitt inkludert blant helgenene av samlerne av de sene Achau’r Saint i Iolo-manuskriptene. Ifølge dem var han og hans brødre disipler av den hellige Cadoc i Llancarfan.

Han nevnes i triadene som en av de mennene som ble brakt for «å se likhaugene av Gwenddoleus horder i Arderydd» eller Arthuret, og han skal ha vært en av de «Tre slagsøylene» av øya Britannia. Vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Baring-Gould (4) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. november 2011

av Per Einar Odden publisert 14.11.2011, sist endret 04.10.2013 - 14:05