Den salige Davanzatus av Poggibonsi (~1200-1295)

Minnedag: 7. juli

nullSkytshelgen for Barberino Val d’Elsa

Den salige Davanzatus (Avanzatus, Neavanzatus; it: Davanzato, Avanzato, Nevanzaio) ble ifølge hagiografisk tradisjon og usikker dokumentasjon født rundt 1200 i borgen Semifonte nær Barberino Val d’Elsa i provinsen Firenze i Toscana i Midt-Italia. Men han flyttet derfra i 1202 sammen med sine foreldre da florentinere påla dem skatt. De flyttet til Poggibonsi i provinsen Siena i Toscana.

Der kom Davanzatus under påvirkning av den salige Luchesius av Poggibonsi (ca 1181-1260). Han ble medlem av den hellige Frans’ tredjeorden, som var opprettet i hans hjemby av Frans med de salige Luchesius og Buonadonna av Poggibonsi som de første medlemmene. Mens Luchesius og Buonadonna levde et hellig liv og fulgte regelen for botgjørere, sluttet Davanzatus seg til ordenen før han begynte på sine prestestudier. Senere ble han ordinert og ga seg helt hen til en pastoral tjeneste. Han ble tildelt det senere nedlagte sognet Santa Lucia i Casciano i Piviere di San Pietro i Bossolo, nær slottet Barberino Val d’Elsa i provinsen Firenze i Toscana, som trolig da var en del av det sognet. Flere kilder sier at han senere ble biskop, men de sier ikke noe om hvor.

Han var den første fransiskanertertiaren som ble presteviet, det vi si at han i tillegg til å utføre de pliktene som tilhørte sin stand og flittig tok seg av de sjelene som var betrodd ham, søkte han den høyeste åndelige perfeksjon i bønn og bot, ydmykhet og forsakelser. Davanzatus levde midt blant sitt folk med strengheten til en eremitt, fromheten til en fyrste og fattigdommen til en tiggermunk.

Den fransiskanske tredjeordenen var opprinnelig kjent som Botsbrødre og -søstre, men den fikk senere navnet fransiskanertertiarer (Tertius Ordo Franciscanus – TOF eller Tertius Ordo Secularis Franciscalis – TOSF). I 1976 ble navnet endret til «Den sekulære fransiskanerordenen», og ordenen er approbert og anerkjent av Den hellige stol med det offisielle navnet Ordo Franciscanus Saecularis – OFS.

Han døde den 7. juli 1295, 95 år gammel og etter å ha vært prest i sytti år, og det var englene som ønsket ham velkommen hos Herren. Det sies at flere mirakler har funnet sted på hans grav. Hans levninger æres i kirken San Bartolomeo i Barberino Val d’Elsa og han ble valgt til byens skytshelgen. I 1824 stadfestet erkebiskopen av Firenze hans kult som salig «i uminnelige tider». Han feires som salig av fransiskanerne på dødsdagen 7. juli. I Barberino Val d’Elsa feires han på første søndag i juli. Det er ikke klart om den salige Davanzatus står i de italienske fransiskanske Ordo, men han har en naturlig plass der som den første fransiskanertertiaren som ble presteviet.

Kilder: Infocatho, santiebeati.it, glaubenszeugen.de, franciscan-sfo.org, parrocchiacertaldo.it, treccani.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 13. september 2013

 

av Per Einar Odden publisert 13.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05