Den hellige Demetrius av Sirmium (d. 304)

Minnedag: 9. april

Bilde av St Demetrius som diakon eller adelsmann, ikke som soldatDen hellige Demetrius (gr. Demetrios, Δημήτριος; Dimitrios, Dimitris, Dimitri) ble født en gang på 200-tallet, trolig på Balkan. Han var diakon for den hellige biskop Ireneus av Sirmium i Pannonia, i dag Sremska Mitrovica i Vojvodina i Serbia. Biskop Ireneus ble halshogd som martyr den 6. april 304 i Sirmium. Noen få dager senere, den 9. april samme år, feirer noen martyrologier Demetrius’ martyrium. Han ble drept ved å bli stukket i siden med et spyd.

Ifølge noen hagiologer i Øst-Europa er den egentlige identiteten til den hellige martyren Demetrius av Thessaloniki, som feires den 26. oktober, ikke en soldat, men en diakon. Et argument for denne identifiseringen er at i det synaksariet som ble skrevet av den hellige Simeon Metafrastes på 900-tallet, fortelles at en tjener av diakonen ved navn Lupus, berget hans orarion (diakonstola i de østlige kirkene), rødfarget av martyrens blod, og brakte hans hellige relikvier til hans kommunitet (riktignok i Thessaloniki og ikke Sirmium). I denne konteksten kan det ikke forklares hvorfor en soldat skulle ha et orarion, som er typisk for en diakon. I tillegg vises Demetrius i de første avbildningene som et medlem av adelen og ikke som en soldat.

St. Demetrius’ martyriumDen hellige Lupus, hans tjener, døde også som martyr og feires den 23. august. Det antas at kulten for Demetrius spredte seg i hele Illyricum på 400-tallet, men det er ikke klart hvorfor det samme ikke skjedde med biskop Ireneus’ kult. Det ble meldt om mange mirakler nær kisten med Demetrius’ relikvier. I forbindelse med svekkelsen av den romerske makten nær Donau på 400-tallet, fikk en guvernør av Illyricum ved navn Leontius bygd en kirke for St. Demetrius i den nye hovedstaden i provinsen, Thessaloniki, og dit brakte han relikviene av helgenen, antakelig i 413. Så det kan være at minnedagen den 26. oktober er dagen for flyttingen av hans relikvier. Samtidig bygde Leontius en annen kirke vigslet til helgenen i Sirmium.

Kilder: CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, theodialogia.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. desember 2017

av Per Einar Odden publisert 24.12.2017, sist endret 24.12.2017 - 17:29