Den hellige Deodatus martyr (500-t)

Den hellige Deodatus (fr: Déodat, Dié) ble født på slutten av 400-tallet eller begynnelsen av 500-tallet i Sauciacum oppidum (Sancy) mellom Soissons og Meaux i Gallia Lugdunensis (nå i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike). Han var bror av de hellige Desideratus (fr: Désiré) (d. 550), som ble biskop av Bourges, og Desiderius (fr: Didier), som ble munk og led martyrdøden. Deres fromme foreldre Auginus og Agia utmerket seg gjennom å bry seg om de fattiges helse.

Deodatus ble skattmester (thesaurorum regalium summus custos) for frankerkongen Klotar (511-61). Han nevnes i biografien om sin bror Desideratus av Bourges som en hellig martyr, som på grunn av sin godhet og mildhet ble drept av en rival om natten mens han ba. Bollandistene sier i en anmerkning at de ikke kan finne ham i noen kalendere, så derfor har vi ingen minnedag, men forfatteren av Desideratus’ Vita regner alle tre bestemt med blant de hellige.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. september 2013

av Per Einar Odden publisert 29.09.2013, sist endret 04.10.2013 - 14:05