Den hellige Designatus av Tongeren-Maastricht (d. 437?)

Minnedag: 13. januar

Den hellige Designatus ble født en gang på 300-tallet i Nederlandene. Den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht dro like før sin død i 384 fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège.

Ifølge den tradisjonelle listen over biskoper av Maastricht, etterfulgte Designatus den hellige Ursicinus i 413 (?) som biskop av Maastricht. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal han ha vært den trettende biskop av Tongeren og den fjerde av Maastricht. Historisk sett er absolutt ingenting kjent om ham, bortsett fra at hans navn nevnes på denne listen.

Heller ikke legenden kan tilføye noe særlig. Den forteller at etter Ursicinus’ død sto bispestolen i Maastricht tom i tre måneder. Da ble Designatus etter ordre fra den hellige pave Innocent I (401-17) valgt til ny biskop av Maastricht. Historisk sett kan det stemme. Faktisk ble Designatus valgt samme år som Ursicinus’ død i 413.

Legenden forteller at Designatus var sønn av en sønn av hertugen av Dacia, som hadde giftet seg med en skotsk prinsesse. Et år etter utnevnelsen som biskop vekket han tre riddere som hadde druknet i elven Meuse ved Maastricht, tilbake til livet. En av dem, ridder Adam de Julanris, skjenket bispedømme enorme rikdommer. I tillegg ga familiene til de andre også grunn i Wonck, Zichen (= Zichem?), Eben (= Epen?), Houtain (= Houthem?), Milmort, Vottem, Roclenge, Hacourt, Lixhe og Nivelle/Nijvel.

Samtidig reiste han rundt i de tyske territoriene for å forkynne evangeliet og å oppmuntre de troende til å holde fast ved sin tro på Kristus. Resultatet var at på mange steder ble byer og kirker som lå i ruiner på grunn av hunernes herjinger, gjenoppbygd. I 436 brakte Designatus hertugen av Schwaben til troen på Kristus. Sammen med ham mottok hele hans familie, hans husstand, stab og alle menn som tilhørte ham, dåpen, til sammen mer enn førti tusen mennesker.

Designatus døde i 437, ifølge andre i 508 eller 511, andre igjen sier 525 (Migne har 520). Han ble gravlagt i Maastricht.

Designatus’ minnedag er 13. januar. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar).

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06