Den hellige Ursicinus av Tongeren-Maastricht (d. 413?)

Minnedag: 1. oktober

Den hellige Ursicinus (Urcisinus) ble født en gang på 300-tallet i Nederlandene. Den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht dro like før sin død i 384 fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège.

Ifølge den tradisjonelle listen over biskoper av Maastricht, etterfulgte Ursicinus den hellige Agricola i 401 (?) som biskop av Maastricht. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal han ha vært den tolvte biskop av Tongeren og den tredje av Maastricht. Historisk sett er absolutt ingenting kjent om ham, bortsett fra at hans navn nevnes på denne listen.

Legendene har også få detaljer å legge til. Han skal ha vært sønn av en romersk senator, som også kalles Urcisinus og var gift med en burgundisk prinsesse. Opprinnelig var Ursicinus en kannik tilknyttet kirken i Tongeren. Derfor ble han utnevnt til biskop av Maastricht. Etter tolv år som biskop, døde han den 9. mars 413 (?).

Ursicinus’ minnedag er 1. oktober, men 9. mars nevnes også som minnedag, hans dødsdag ifølge legenden. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar). Han står som «hellig» i de gamle kalenderne i kirkeprovinsen Liège, men bollandistene fører ham opp blant praetermissi (utelatte).

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06