Den hellige Dodo av Garedsja (d. 596)

Minnedag: 17. mai

Den hellige Dodo av Garedsja (Dodo Garedsjeli) ble født en gang på 500-tallet i Georgia. Han tilhørte to den kongelige familien Andronikasjvili. Han mottok tonsuren som munk mens han ennå var en ungdom, og han var utstyrt med alle dyder. Han var en beundrer av fattigdom og ensomhet, så han levde som eremitt i Ninotsminda i Kakhetia. Etter å ha hørt om miraklene til den hellige David av Garedsja dro Dodo ril villmarken i Garedsja for å se dem med egne øyne. De to hilste hverandre varmt å begynte  å leve der sammen.

Dodo ble Davids disippel. Etter at han hadde tilbrakt en tid i Davids kloster, var mesteren dypt imponert over Dodos hengivenhet til troen, og han foreslo at han sammen med en gruppe medbrødre dro til det fjellet tvers overfor der de var og grunnlegge et kloster der. Brødrene bygde celler og begynte å leve et monastisk liv der med stor iver. Det varte ikke lenge før det var 200 celler der. Dodo isolerte seg i en trang fjellsprekk hvor det knapt var plass til én mann. Dag og natt, vinter og sommer, i hete og kulde ba han under botstårer om tilgivelse for sine synder, styrking av sine brødres sjeler og støtte til den sanne tro over hele landet.

Slik oppsto Dodos kloster i halvørkenen Garedsja med en kirke viet til Marias hellige navn. En gang helbredet David på mirakuløst vis sønnen til fyrst Bubakar av Rustavi. Til gjengjeld donerte den takknemlige fyrsten mat og andre nødvendighetsartikler til munkene i klosteret Garedsja. David tok en del av disse forsyningene og sendte resten til Dodo. Han rådet Bubakar til å få Dodo til å døpe seg, og Dodo døpte med glede Bubakar, hans sønner og hele hans følge.

Dodo levde i det klosteret han hadde grunnlagt til han nådde en høy alder. Han døde fredfylt i 596, og hans åndelige sønner og ledsagere gravla ham i hulen hvor han hadde bodd, og en kirke ble senere bygd over hans grav. De sparsomme opplysningene om Dodo stammer fra en biografi om David fra 900-tallet. Hans minnedag er 17. mai.

Davids kloster i Garedsja ble hovedklosteret i en hel gruppe klostre, og Davit Garedsja betegner i dag en samling av rundt femten gamle klostre, fordelt over et stort, avsidesliggende område i halvørkenen i fjellsiden til fjellet Garedsja. Klosteret inneholder hundrevis av celler, kirker, kapeller, refektorier og bosteder hult ut i klippene. Davids disipler Dodo og Lucian utvidet den originale lavraen og grunnla to andre klostre kjent som Dodo’s Rka («Dodos horn ») og Natlismtsemeli («Døperen»). Klosteret ble videre utviklet under veiledning av den georgiske hellige Hilarion på 800-tallet.

Kilder: Heiligenlexikon, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 04.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04