Den hellige Dominika av Tropea (287-303)

Minnedag: 6. juli

nullSkytshelgen for Tropea

Den hellige Dominika (lat: Dominica; it: Domenica) skal ha blitt født i 287 i Tropea i Calabria i Sør-Italia, «tåen» på den italienske støvel. Hun var datter av Dorotheus (it: Doroteo) og Arsenia. Helt fra barndommen levde hun i en dypt kristen atmosfære. Sannsynligvis hadde familien en velstående og fremtredende posisjon, for det ser ut til at keiser Diokletian selv ble interessert i saken som førte Dorotheus, Arsenia og Dominika for retten fordi de var kristne. Dette kan bekreftes av det faktum at foreldrene til Dominika berget sine liv i bytte for eksil i regionen ved Eufrat.

Den sekstenårige Dominika ble derimot utsatt for sterkt press og trakassering for å få henne til å avsverge sin kristne tro. Ikke bare var de ulike forsøkene nytteløse, men de miraklene som skjedde førte til at noen ble omvendt til den kristne tro. Hun ble tatt med til naboregionen Campania, hvor hun ble stilt for retten og dømt til å henrettes ad Leones (til løvene), men løvene forble passive og gjorde henne ikke noe. Da ble dommen endret til halshogging, som ifølge den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, fant sted den 6. juli 303 i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian (284-305).

Kulten for denne helgenen fra Tropea spredte seg i Sør-Italia og i Østen, fordi biskopene i Tropea var av gresk ritus og underlagt den kirkelige jurisdiksjonen til patriarkatet i Konstantinopel. Dominikas jordiske rester hvilte i mange år i Vizzini før de ble overført til katedralen i Tropea i Calabria, en by som hun er skytshelgen for. Hennes minnedag i Martyrologium Romanum er 6. juli.

De latinske navnene Dominica/Dominicus er latinske former av det greske Cyriacus (Kuriakos) og Cyriaca (Kyriaka, Quiriaca, Kyriake, Kyriaika, Kyriaca eller Kiriaca). Navnene betyr «tilhører Herren» – Herre på henholdsvis latin og gresk er Dominus / Kyrios. Så denne Dominika er trolig den samme som den hellige Kyriaka (lat: Cyriaca) som var datter av den høye tjenestemannen Dorotheos i Bitynia og hans hustru Eusebia, og som har fått navnet latinisert til Dominika.

Ifølge latinske kilder fra 1500-tallet ble hun født i Campania. I forfølgelsen under Diokletian ble hun sendt til hans medkeiser Maximian, som fikk henne halshogd, og kroppen ble båret av engler til Tropea i Calabria. Sannsynligvis var det i denne byen noen relikvier av helgenen, og hun ble derfor antatt å være en lokal martyr. I tillegg til Tropea har Dominika hatt kult på forskjellige steder. I Fiumefreddo i provinsen Cosenza var det en gammel kirke viet til henne, men den ble flyttet til Florensi i 1202. I bispedømmet Reggio eksisterte et gammelt gresk kloster kalt Santa Domenica di Gallico. Under den bysantinske dominansen var det en landsby som bar hennes navn nær Tropea, og katedralbyen Gerace hadde tatt navnet Santa Ciriaca, som er det samme ordet på gresk.

Rituskongregasjonen i Vatikanet innvilget for Tropea en messe og officium til ære for martyren den 14. mai 1672. Hennes kult er svært populær i Tropea og bispedømmet, og den årlige festen blir feiret med stor høytidelighet og folkelige manifestasjoner.

Kilder: Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org, enrosadira.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. juli 2005

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 01.10.2018 - 18:55