Den hellige Donnan av Eigg og 52 ledsagere (d. 618)

Minnedag: 17. april

nullSkytshelgen for Eigg

Den hellige Donnan (Donnán, Donan, Dounan; lat: Donnanus, Domnanus) ble født en gang på 500-tallet i Irland. Han var en av de mange irske munkene som fulgte den hellige Kolumba (ca 521-97) til den skotske øya Iona rundt 580 for å evangelisere Skottland. Lite er kjent om ham, bortsett fra at han var en av de mest aktive tidlige skotske helgenene hvis man skal dømme etter serien av stedsnavn (vanligvis Kildonan) som strekker seg fra Galloway til Perth og Aberdeenshire i Uig, South Suist, Sutherland, Arran og Eigg. Mange ble omvendt til kristendommen gjennom hans innsats.

En tid etter ankomsten til Iona tok han med seg noen munker og opprettet et kloster på øya Eigg (Egga, Eig, Egy, Ega) i Loch Ewe utenfor Argyll i de indre Hebridene i det vestligste Skottland, hvor han selv ble abbed. Denne øya var tidligere bare brukt som beite for sauer som tilhørte den lokale høvdingens hustru. Mens Donnan feiret messen påskenatt den 17. april 617, kom det en bande med bevæpnede menn til øya. Da messen var over, drev de munkene inn i bygningen som huset refektoriet, satte fyr på den og massakrerte dem alle sammen. De som prøvde å flykte, ble drept med sverd.

Notisen om Kolumbas død i Aengus’ martyrologium profeterer Donnans endelikt: «Donnan dro så med sin monastiske familie til de vestlige øyene, og de slo seg ned der på et sted hvor sauene til landets dronning ble holdt. Hun sa: ‘La dem bli drept’. Folket svarte: ‘Det ville ikke være en religiøs handling’. Men de ble morderisk angrepet. På denne tiden var presten i kirken. ‘La oss få henstand til offeret er ferdig’, sa Donnan. ‘Det skal dere få lov til’, sa de. Og da det var over, ble de slaktet ned, hver eneste en av dem».

Det er sagt at udåden ble tilskyndet av den lokale høvdingens hustru, som motsatte seg munkenes nærvær på øya fordi hun hadde mistet beiteretten der da de kom. En annen tradisjon sier at det ganske enkelt var et angrep fra danske (?) vikinger, som var en konstant trussel på øyene, og at munkene ble halshogd, ikke brent.

En annen versjon av Donnans historie sier at var assosiert med den piktiske kirken og fulgte misjonssporet til den hellige Ninian. Det er minst elleve kirkededikasjoner i Donnans navn i Skottland, spesielt i vest. Blant dem St. Donan’s (Uig), Kildonnan (South Uist), Kildonan (Sutherland, Arran, Lochbroom og Eigg). På Eigg er det også en St. Donnan’s kilde. Donnans stav ble æret i Husterless (Auchterless) inntil den ble ødelagt under reformasjonen. Men der ble «Donan Fair» holdt så sent som i 1851. Et annet marked pleide å bli holdt i Kildonan i Sutherlandshire. Eigg har forblitt katolsk «som gjennom en spesiell velsignelse fra disse martyrene».

Martyrologiet av Tallacht, som ble samlet rundt 792, sier at Donnan hadde 52 ledsagere (andre kilder sier 54 eller 150), og martyrologiet navngir dem. De ble sett på som martyrer, uten at det er helt klart hvorfor, men det bidro til å øke deres kult, siden martyrer var sjeldne blant de tidlige irske helgenene.

De ble helligkåret ved at deres kult ble stadfestet den 11. juli 1898 (gruppen «Adomnán av Iona og hans atten skotske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Deres minnedag er 17. april. Den feires fortsatt i bispedømmet Argyll and the Isles. Den hellige Oengus’ Félire minnes deres martyrium den 17. april, og det samme gjør kalenderen i Cashel og den i Maguire. Martyrologiet fra Donegal har denne dagen Donnan av Ega, abbed. Donnan og hans ledsagere nevnes i martyrologiene fra Drummond, i kalenderen i Aberdeen-breviaret, i Adam Kings kalender og i Thomas Dempsters Menologium Scotorum. Donnans kneskål nevnes i et dikt som regner opp de relikviene som Adhamhnán angivelig var i besittelse av.

Navnene på de 52 ledsagerne synes å ha blitt diktet opp på et senere tidspunkt, men vi tar dem med slik de er overlevert. De følgende sies å ha vært navnene på de 52 disiplene: Aedan, Iarloga, Maricus, Congallius, Lonan, Maclasrius, Johannes, Arnanes, Ernin, Baithin, Rothan, Andrelan, Carellus, Rotan, Fergussaiuis, Rectarius, Connidius, Endeus, Macloga, Guretius, Junetus, Coranus, Baithan, Colman, Jernludus, Lugadius, Luda, Gruundus, Cucalinus, Cobranus, Conmundus, Cunminus, Balthian, Senachus, Demanus, Cummenus, Fernlugus, Finan, Finnchanus, Finnichus, Conan, Modomma, Cronanus, Kieran, Colman, Navinnus, Remannus, en annen Ernin, Ailchuo, en annen Donnan. (Vi legger merke til at det nevnes bare femti ulike navn).

Kilder: Attwater/John, Attwater/Cumming, Farmer, Butler (IV), Benedictines, Bunson, Index99, Ó Riain, KIR, CE, CSO, celt-saints, saintwiki.com, zeno.org, oodegr.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. mai 2000

 

av Webmaster publisert 30.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:50