Den hellige Demetrius av Priluki (d. 1392)

Minnedag: 11. februar

Den hellige Demetrius av Priluki (d. 1392)

Den hellige Demetrius (ru: Dmitrij; Дмитрий) ble født tidlig på 1300-tallet i Pereslavl-Zalesskij, som kan oversettes som «Pereslavl bak skogene», en by i Jaroslavl oblast nordøst for Moskva i Russland. Byen ble kalt Perejaslavl frem til 1400-tallet. Han kom fra en rik kjøpmannsfamilie, og fra sin ungdom var han usedvanlig vakker, men han dekket sitt ansikt med et mørkt klede og konverserte sjelden med kvinner. Han var like kjent for sin fromhet og mottok den monastiske tonsuren i klosteret Goritskij i Perejaslavl. Dette klosteret ble i 1764 omgjort til en kirkegård.

Han forlot snart sitt kloster for å grunnlegge det cenobittiske klosteret St. Nikolas på høyden Ss Boris og Gleb ved bredden av innsjøen Plesjtsjejevo nær byen og ble dets hegumen (abbed). Der bygde han et gjestehus og instruerte med stor kjærlighet de brødrene som samlet seg rundt ham. Demetrius' berømmelse ble så omfattende at han ble gudfar for barna til den hellige Demetrius Ivanovitsj Donskoj (ru: Dmitrij) (1350-89), som var storfyrste av Moskva fra 1359 og storhertug av Vladimir fra 1363.

I 1534 møtte Demetrius første gang den hellige Sergius av Radonezj (ca 1314-92), som hadde kommet til Perejaslavl for å treffe metropolitt Athanasius. Fra da av samtalte Demetrius ofte med Sergius og kom ham svært nær. Under innflytelse av Sergius bestemte Demetrius seg for å flykte unna berømmelse og trekke seg tilbake til et avsidesliggende sted, og sammen med sin disippel Pakhomios dro han nordover.

I skogene i Vologda, ved elven Velika nær bosetningen Avnezj, bygde de en kirke viet til Kristi oppstandelse og forberedte grunnleggelsen av et kloster. De lokale innbyggerne fryktet at dersom det ble bygd et kloster der, ville landsbyen bli klosterets eiendom. De krevde derfor at munkene forlot deres territorium, og siden Demetrius og Pakhomios ikke ønsket å være en byrde for noen, flyttet de lenger unna.

På et øde sted ved en elveslyng rundt femten kilometer fra Vologda bestemte Demetrius seg for å grunnlegge det første av de cenobittiske klostrene i Nord-Russland. Folket i Vologda og omgivelser gikk gladelig med på å hjelpe ham. Eierne av landet som var tenkt til klosteret, Elias og Isidor, trampet til og med ned en kornåker slik at en kirke kunne bygges straks. I 1371 ble Frelserkatedralen av tre bygd, og brødre begynte å samle seg på stedet, som het Priluki («elveslyngen»). Klosteret ble også kalt Prilutsk.

Mange av Demetrius' disipler kom dit fra Perejaslavl, og han ble det nye klosterets superior. Han kombinerte bønn og streng askese med vennlighet. Han ga mat til de fattige og sultne, tok inn fremmede, samtalte med dem som trengte trøst og ga råd. Han elsket å be i ensomhet. Hans føde i fasten besto av prosfora (velsignet brød) med varmt vann. Selv på festdager ville han ikke innta vin og kjøtt, selv om regelen tillot det. Både vinter og sommer bar han en gammel saueskinnsfrakk, og selv i høy alder deltok han i de simpleste arbeidsoppgaver sammen med brødrene. Han aksepterte bidrag til klosteret med stor forsiktighet, slik at klosterets velstand ikke skulle bli til skade for dem som levde i nærheten.

Herren benådet sin tjener Demetrius med synskhetens gave og han oppnådde en stor grad av åndelig perfeksjon. Demetrius døde i svært høy alder den 11. februar 1392. Brødrene fant ham som sovende, og hans celle var fylt av en underfull duft. Fra 1409 skjedde det mirakler ved Demetrius' relikvier, og senest ved denne tiden startet en lokal kult for ham i klosteret. I løpet av 1400-tallet spredte hans kult seg over hele Russland. En gang ikke senere enn 1440 skrev munken Makarios i Priluki hans biografi basert på fortellingene til Demetrius' disippel, hegumen Pakhomios.

Demetrius' minnedag er dødsdagen 11. februar. Hans relikvier hviler i katedralen i klosteret i Priluki.

av Webmaster publisert 21.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:51