Den hellige Dominikus av Val ( -1250)

Minnedag: 31. august

Skytshelgen for altergutter

Den hellige Dominikus av Val kalles i Spania vanligvis San Dominguito – «Lille Dominikus». Han var syv år gammel og ble opptatt som altergutt i katedralen i Zaragoza på grunn av sin vakre stemme. I 1250 skal han ha blitt kidnappet av jøder, naglet opp på en vegg og myrdet.

Hans fest som martyr feires over hele Aragón den 31. august. Han ble regnet som skytshelgen for altergutter. Den 24. november 1805 skal hans kult ha blitt stadfestet av Rituskongregasjonen, men dette nevnes ikke i Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum, som er en fortegnelse over alle hellig- og saligkåringer mellom 1588 og 1999. Hans navn står ikke lenger i Kirkens offisielle kalender.

Fortellinger om jødiske ritualmord blir nå avfeid av historikerne som ren skremselspropaganda, men vi vet at nazistenes antisemittiske propaganda flittig benyttet seg av dette «argumentet».

Andre barnemartyrer som angivelig ble myrdet av jøder, er de hellige/salige Vilhelm av Norwich (1132-1144), Harold av Gloucester (d. 1168), Richard av Pontoise (d. 1179), Herbert av Huntingdon (d. 1180), Robert av Bury St. Edmunds (d. 1181), «Lille Hugo» av Lincoln (1246-1255), Werner av Oberwesel (d. 1271), Rudolf av Bern (ca 1290-1294), Konrad av Weissensee (d. 1303), Ludvig av Bruck (d. 1429), Andreas av Rinn (d. 1462), Simon av Trento (1472-1475) og Laurentius Sossius (d. 1485). Disse og andre barn ble helt klart myrdet, men hvorfor og av hvem er ikke kjent, og vil nok heller aldri bli oppklart.

av Webmaster publisert 12.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51