Den hellige Robert av Bury St. Edmunds (1171-81)

Minnedag: 25. mars

Den hellige Robert ble født i 1171 i Bury St. Edmunds i England. Ti år gammel skal han i 1181 ha blitt korsfestet av jøder på langfredag, og hans relikvier ble skrinlagt i klosterkirken. Der skal det ha skjedd mange tegn og mirakler. Krøniken i klosteret Melrose nevner ham:

Miracula multa et magna apud S. Aedmundum per beatum puerum Robertum quem quidam Iudaeus occulte crudeliter neci tradidit.

Men i likhet med sakene til andre barnemartyrer er det svært sannsynlig at hans død skyldtes andre årsaker og at kulten var et folkelig uttrykk for antisemittisk hat og mistenksomhet. Robert ble aldri helligkåret og hans kult var uoffisiell, men den overlevde minst til William Worcestres tid. Hans minnedag var 25. mars.

Fortellinger om jødiske ritualmord blir nå avfeid av historikerne som ren skremselspropaganda, men vi vet at nazistenes antisemittiske propaganda flittig benyttet seg av dette «argumentet».

Andre barnemartyrer som angivelig ble myrdet av jøder, er de hellige/salige Vilhelm av Norwich (1132-1144), Harold av Gloucester (d. 1168), Richard av Pontoise (d. 1179), Herbert av Huntingdon (d. 1180), Dominikus av Val (d. 1250), «Lille Hugo» av Lincoln (1246-1255), Werner av Oberwesel (d. 1271), Rudolf av Bern (ca 1290-1294), Konrad av Weissensee (d. 1303), Ludvig av Bruck (d. 1429), Andreas av Rinn (d. 1462), Simon av Trento (1472-1475) og Laurentius Sossius (d. 1485). Disse og andre barn ble helt klart myrdet, men hvorfor og av hvem er ikke kjent, og vil nok heller aldri bli oppklart.

av Webmaster publisert 12.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52