Den salige Eadmer av Canterbury (~1060-~1126)

Minnedag: 6. mai

Den salige Eadmer (Edmer, Edmar, Eadmar; lat: Eadmerus, Edmerus) ble født rundt 1060 i England, like før den normanniske invasjonen av landet i 1066. Han var angelsakser og ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Christ Church i Canterbury. Der ble han kjent med den hellige Anselm, som da besøkte England som abbed av klosteret Bec. Bekjentskapet ble fornyet da Anselm ble erkebiskop av Canterbury i 1093. Etter det var Eadmer ikke bare Anselms disippel, men også hans venn og veileder, formelt utnevnt til denne stillingen av den salige pave Urban II (1088-99).

I 1120 ble Eadmer utnevnt til biskop av St. Andrews (Cell Rígmonaid) i Skottland, men ettersom skottene ikke ville anerkjenne autoriteten til erkebispesetet Canterbury, ble han aldri konsekrert, og snart etterpå frasa han seg av ydmykhet denne verdigheten. Han døde i eller etter 1126, selv om både 1123 og 1124 nevnes som dødsår.

Etter Anselms død var Eadmers hovedsakelige aktivitet å skrive. Han etterlot seg et stort antall skrifter, hvorav det viktigste er hans Historia novorum in Anglia, den betydeligste kirkehistorien i England, som hovedsakelig handler om Englands historie mellom 1066 og 1122. Selv om verket hovedsakelig konsentrerer seg om kirkelige spørsmål, er de lærde enige om at det er et av de beste og mest verdifulle skrifter av sitt slag. Hans andre hovedverk er Vita Anselmi, skrevet rundt 1124, som trolig er den beste samtidige biografien om Anselm. Mindre betydelige er Eadmers biografier om de hellige Dunstan, Bregwin av Canterbury og Osvald av York. Manuskriptene til de fleste av Eadmers verker er bevart i biblioteket til Corpus Christi College i Cambridge.

Eadmer må også krediteres for å være en av de første seriøse forkjemperne for den katolske doktrine om Jomfru Marias uplettede Unnfangelse da han forsvarte de folkelige tradisjonene i sin De Conceptione sanctae Mariae. Hans minnedag er 6. mai. Kirken St Eadmer’s Church i landsbyen Bleasdale i distriktet Wyre i grevskapet Lancashire i Nord-England er trolig den eneste kirken som er viet til Eadmer.

Kilder: CE, Heiligenlexikon, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 07.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06