Den salige Eido av Meissen (955-1015)

Minnedag: 20. desember

Den salige Eido (Ido, Eid, Eico, Eiko, Ägidius) ble født i 955 i Tyskland. Han var formodentlig av adelig herkomst fra huset Colditz. Sin geistlige utdannelse fikk han i Magdeburg, hvor han var medlem av domkapitlet på samme tid som Thietmar av Merseburg. Han må ha snakket det slaviske språket flytende, noe som må ha vært en stor fordel for hans virksomhet i et område som for en stor del var befolket av slaviskspråklige. I 992 ble han utnevnt til den tredje biskop av Meissen etter anbefaling fra erkebiskop Gisilher av Magdeburg (981-1004). Han etterfulgte den hellige Burchard (968-69) og Volkold (969-92) og ble biskop Eido I (992-1015).

Han misjonerte blant sakserne og grunnla tallrike kirker. I Henrik IIs krig mot Polen forsøkte han på oppdrag fra kongen og megle mellom tyskere og polakker, men uten resultat. I hans embetstid falt striden om gjenopprettelsen av bispedømmet Merseburg, som ble opphevet i 981 etter oppfordring fra erkebiskop Gisilher av Magdeburg, tidligere biskop av Merseburg (971-81). Ved oppløsningen ble Merseburgs territorium øst for Mulde gitt til bispedømmet Meissen. Det lyktes Eido ved gjenopprettelsen av bispedømmet Merseburg i 1004 å beholde disse områdene for Meissen. Ny biskop av Merseburg ble Wigbert (1004-09), etterfulgt av Thietmar (Dietmar) (1009-19), som var en historieskriver i ottonsk tid. Hans kronikk regnes som en av de viktigste kildene for historien til det østfrankiske/tyske riket ved tusenårsskiftet.

Thietmar av Merseburg fremhever at Eido i 1012 sammen med ham selv og fire andre biskoper salvet den nye erkebiskopen av Magdeburg, Walthard. Thietmar forteller i syvende bind av sin kronikk at Eido på en gjennomreise døde den 20. desember 1015 i Urbs Libzi. Denne stedsangivelsen er første gang det senere Leipzig i Sachsen nevnes. Hans legeme ble overført til Meissen av biskop Hildeward av Zeitz, og han ble gravlagt der i strid med sine egne uttrykkelige ønsker. Han ble etterfulgt som biskop Eilward (1016-23). Hans minnedag som salig er dødsdagen 20. desember.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, deutsche-biographie.de, evlks.de (Personen zur sächsischen Kirchengeschichte) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 27.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03