Den hellige Elias av Tomi og seks ledsagere

Minnedag: 27. mai

De hellige Lucian, Zoticus, Martial, Victurius, Murina og Teroulus

Den hellige Elias (Helias) led martyrdøden i Tomi (Tomis) på et ukjent tidspunkt sammen med seks ledsagere, de hellige Lucian, Zoticus, Martial, Victurius, Murina og Teroulus. Byen Tomi (Tomes eller Tomis) ligger ikke i Pontus (det nordlige Lilleasia), som mange angir, men ved Pontus Euxinus (Svartehavet), i Moesia eller Skythia. Senere fikk byen navnet Constantia, nå Constanta i Romania.

Deres minnedag (i martyrologium Hieronymianum) er 27. mai, mens Østkirken ser ut til å minnes dem den 13. september. Den dagen minnes også i Martyrologium Romanum den hellige Makrobius og seks ledsagere, de hellige Gordian, Zoticus, Lucian, Elias (Heli, Ilios) og Valerian (i noen versjoner tilføyes Seleucus), som også døde i Tomi. Navnene er så sammenfallende at det antakelig er snakk om samme gruppe.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 30.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05