De hellige Makrobius av Tomi og Julian av Galatia og ledsagere (d. ~321)

Minnedag: 13. september

nullDe hellige Gordian, Zoticus, Lucian, Elias og Valerian

Den hellige Makrobius og Julian er martyrer som ser ut til å ha blitt drept rundt år 321 under keiser Licinius (307-24), medkeiser i øst sammen med den salige Konstantin den Store (306-37; enekeiser fra 324). Makrobius led martyrdøden i Tomi (Tomis) i Skytia ved Svartehavet (i dag Constanta i Romania), mens presten Julian ble martyrdrept i Ancyra i Galatia (i dag Tyrkias hovedstad Ankara). Deres minnedag er 13. september både i Martyrologium Romanum og i de bysantinske synaksariene. Deres navn settes i forbindelse med hverandre i Martyrologium Romanum, men bollandistene mener at de overhodet ikke hører sammen.

Makrobius skal ha lidd martyrdøden sammen med seks ledsagere, de hellige Gordian, Zoticus, Lucian, Elias (Heli, Ilios) og Valerian (i noen versjoner tilføyes Seleucus). I martyrologiene står de noen ganger i denne rekkefølgen, men andre ganger i andre.

Makrobius var født i Paflagonia mens Gordian kom fra Kappadokia. Begge var keiserlige bordtjenere og hadde keiserens gunst. Men da de ble anklaget for å være kristne, ble de sendt til Skytia. Sannsynligvis skjedde dette i 319, da kristne ble utestengt fra militære og statlige funksjoner. I Skytia møtte de Lucian, Elias og Zoticus, som også var modige bekjennere av Kristus, men vi vet ikke hvor de var fra og hvilke yrker de hadde.

Da Makrobius og Gordian forble standhaftige i troen, ble de dømt til å brennes. Deretter ble Lucian, Elias og Zoticus torturert og halshogd. Det er mulig at Seleucus ble martyrdrept i Galatia. Eiendommelig er Valerians dødsmåte, for ved sine venner Makrobius’ og Gordians grav ga han gråtende opp sin ånd, muligens av lengsel etter samme skjebne. Synaksariene sier at de døde under guvernøren Maximus av Skytia Minor. Ekte Acta finnes ikke lenger.

Det er mulig at disse egentlig tilhørte en annen martyrgruppe. Det hersker ikke fullstendig sikkerhet om verken tid eller sted for martyriet, men de fleste autoriteter, inkludert Martyrologium Romanum, nevner forfølgelsene under Licinius, som varte til rundt 323. Selv om de sannsynligvis døde på forskjellige datoer, var deres minne registrert for alle på samme dag (13 september). Julian skal ha blitt drept i Ancyra sammen med 22 andre, men vi kjenner ikke navnene til disse. Noen mener at Julian bare er en variant av navnet Lucian.

I Martyrologium Hieronymianum står under 27. mai en martyrgruppe i Tomi ved Svartehavet, den hellige Elias av Tomi og seks ledsagere, de hellige Lucian (Lucillian) Zoticus, Servulus, Victurius, Martialis, Murina og Elias (Ellia).

Kilder: Benedictines, Bunson, Kaas, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org, oca.org, scribd.com, calendarcatolic.ro, sarbatori-crestine.ro - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. oktober 1999

av Webmaster publisert 05.10.1999, sist endret 28.12.2015 - 12:05