Den hellige Epafras av Kolossae (1. årh)

Minnedag: 19. juli

Den hellige Epafras av Kolossae (1. årh)

Den hellige Epafras (Epaphras, Epagaphras, Epagafras; gr: Επαφρας) levde i det første århundret. Han var fra Kolossae og var opprinnelig hedning, men han ble omvendt av den hellige apostelen Paulus i løpet av hans tre år lange apostolat i Efesos. Han kalles av Paulus «vår kjære medarbeider Epafras, han som er en trofast Kristi tjener i vårt sted» (Kol 1,7). Tradisjonen sier at han var biskop av Kolossae, i alle fall skriver Paulus til kolosserne at han «kommer fra deres egen menighet» (Kol 4,12). Paulus fortsetter: «Han er en Kristi Jesu tjener og kjemper alltid for dere i bønn. Han ber om at dere må bli stående fullkomne og fullt overbevist om hele Guds vilje. Jeg kan være vitne på at han strever og arbeider for dere og for dem som er i Laodikea og Hierapolis» (Kol 4,12-13). Laodikea og Hierapolis var byer ved elven Lykos i Frygia, og etter all sannsynlighet var de også evangelisert av Epafras.

Da Paulus var fange i Roma, kom Epafras til ham med en positiv rapport om Kirken i Kolossae. Han ble værende i Roma sammen med Paulus, og var derfor som Paulus skriver på en måte «min medfange for Kristi Jesu skyld» (Filem 1,23).

Mer vet vi ikke om Epafras, men tradisjonen vil ha det til at han led martyrdøden i Kolossae. Hans minnedag i Martyrologium Romanum er 19. juli. Han står som nr. 20 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Baronius sier at hans relikvier oppbevares i basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma. Forsøk på å identifisere Epafras med den hellige Epafroditos, som nevnes av Paulus i brevet til Filipperne (Fil 2,25-30), mangler ethvert grunnlag.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. august 2006

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51