Den hellige Epainetos av Kartago (1. årh)

Minnedag: 30. juli

Den hellige Epainetos (Epenetus) omtales av den hellige apostelen Paulus i hans brev til romerne: «Hils min kjære Epainetos, han var den første som ble vunnet i Asia» (Rom 16,5) (noen manuskripter har Akaia i stedet for Asia).

Tradisjonen sier at han ble biskop av Kartago. Hans minnedag er 30. juli. Han står som nr. 26 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51